Paragrafta Ana Düşünce Soruları Testi Çöz

Paragrafın Ana Düşüncesi (Ana Fikri) Testi Soruları Çözümleri 1- Coşku ve heyecan insanidir. Edebi metinlerin üreticisi ve tüketicisi de insandır. Dolayısıyla genel olarak sanat, özel olarak edebiyat insani olanı büsbütün dışlayamaz ve metni insansızlaştıramaz. Edebiyat insani olanı dışlayarak soyuta ve soyutlamaya yönelirse, metinlerde okurun çabalarıyla asla doldurulamayacak anlam boşlukları oluşur. Okurlar da anlam boşluklarını dolduramadıkları […]

Anlatım İlkeleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soru Çözümleri

Anlatım İlkeleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Metin türüne özgü dil özellikleri, uygun anlatım biçim ve teknikleri kullanılır. Hikaye (öykü), masal, fabl, roman, tiyatro, biyografiler, otobiyografi vd. kıllanılan anlatım teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlar kullanılır. Yazılan metin, iyi bir anlatımda bulunması gereken “açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık” gibi özellikleri taşımalıdır. Yine yazılan […]