İslamiyet Öncesi İlk Türk Destanları

İslamiyet’ten Önceki Doğal Türk Destanları Destanların Özellikleri İslamiyet öncesi Türk destanları, Türk edebiyatının ve kültürünün zengin bir parçasıdır ve sözlü edebiyat geleneği içinde yer alırlar. Bu doğal destanların özellikleri şunlardır: İslamiyet öncesi Türk destanları sözlü olarak aktarılmıştır. Doğal destanlar, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bu destanlar mitolojik öğeler içerir. Bu öğeler arasında Tanrılar, kahramanlar, […]

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri Eserin asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisanı-ı Taife-i Oğuzan” dır. (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşur. Kitaptaki hikâyeler konusuna göre dört bölümde toplanabilir: 1. Oğuzların Müslüman olmayan dış güçlerle mücadelelerini anlatan altı hikâye 2. Oğuzların kendi aralarındaki iç savaşı anlatan iki hikâye 3. İnsanüstü […]

Dede Korkut Hikâyelerinin Özeti

Dede Korkut Hikâyelerinin içerikleri nelerdir kısa 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Özeti Bir gün Karatağ’da toy edilen Dirse Han’a müjdeli haber verilir: çocuğu olmuştur! Ancak, Dirse Han’ın eşi uzun süredir hamile kalamamış ve bu haber herkesi şaşırtır. Oğlu dünyaya gelince büyük bir sevinç yaşanır ve Dirse Han, oğluna “Boğaç Han” adını verir. Boğaç […]

İslamiyet Sonrası Türk Destanları

İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları Türk toplumunun islamiyeti kabul etmesi, sadece din alanında değil, tüm yaşam biçiminde ciddi bir değişim sürecinin başlamasına neden olmuştur. Bu değişim, maddi ve manevi kültür değerlerine ve edebiyata yansımış ve Türklerin mitolojik algılarında da köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Öncesi dönemde Şamanist ögelerin ağır bastığı kültür değerleri, İslami inanç yapısının yerleşmesiyle […]