Aziz Nesin

İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lise­ sini bitirdi. Kara Harp Okulu ve Askeri Fen Okulunu bitirdi. Akbaba, Dolmuş, Yeni Gazete, Akşam, Tanin gibi dergi ve gazetelerde fıkra ve mizah öyküleri yayımladı. Aziz Nesin’in gerçek adı: Mehmet Nusret Nesin’dir. Aziz Nesin; Sabahattin Ali ile birlikte, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba mizah dergilerini çıkardı. Kemal Tahir’le […]

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1928) Yedi Meşale topluluğu, Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi’nin ilk edebi topluluğudur. Biri, öykücü diğer altısı şair olan yedi kişiden oluşan bu topluluğa ismini veren kişi Sabri Esat’tır. Şiirle ilgili ilkelerini Yedi Meşale adlı kitabın ön sözünde açıklayan sanatçılar, edebiyat ilkelerini “samimiyet, devamlı yenilik ve canlılık” olarak açıklamışlardır. Topluluk aşağıdaki isimlerden […]

Tarık Buğra

Tarık Buğra Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1918-1994), Cumhuriyet Dönemi y azarlarımızdandır. Sanat aracılığıyla insanı yüceltme amacını gütmüştür. Romanlarında şiirsel anlatımın olanaklarından yararlanarak kendine özgü şiirsel bir dil oluşturmuştur. Hem yaşadığı çağı hem de tanığı olmadığı dönemleri romanlarında ele almıştır. Eserlerinde bireysel sorunları, toplumsal bir yaklaşımla işlemiştir. Romanlarında kadın-erkek ilişkisi, milliyetçilik ve Millî […]

Mustafa Necati Sepetçioğlu

Mustafa Necati Sepetçioğlu Kimdir Hayatı Biyografisi (1932-2006) Zile’de doğdu. İlk ve ortaokulu Zile’ de okudu. İstanbul’da Haydarpaşa Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Çeşitli kurumlarda memurluk ve idarecilik yaptı. Mustafa Necati Sepetçioğlu Edebi Kişiliği Eserlerindeki şiirsel anlatımı sayesinde geniş bir oku­yucu kitlesine sahip olan sanatçının Anadolu fethini ve Türk […]

Orhan Okay

İstanbul’da doğan Orhan Okay, Vefa Lisesini ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarında Nurettin Topçu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan gibi isimlerden ders alan Okay, bir süre liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesindeki asistanlık görevinden sonra yine bu üniversitede doktor, doçent, profesör kadrolarında görev aldı. Sakarya Üniversitesinde ve 29 Mayıs Üniversitesinde de çalışan Orhan […]

Cumhuriyet Edebiyatında Deneme, Eleştiri, Gezi Yazısı, Günlük ve Anı

Cumhuriyet Edebiyatında Deneme, Eleştiri, Gezi Yazısı, Günlük ve Anı Türü ve Yazarları Öğretici metinlerde amaç bilgi verme, düşündürme olduğu için metinlerin yapısı düzenlenmiş, dil, konuşma diline yakın bir sadelikte akıcı, süssüz olarak ele alınmıştır. Sanatçıların en büyük amaçlarından biri bilgi vermek ve mümkün olduğunca çok okur kitlesine ulaşmaktır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında deneme, eleştiri, gezi […]