Uyak (Kafiye)

Uyak (Kafiye) Nedir Ne Demektir? Uyak, diğer adıyla kafiye dize sonlarındaki seslerin benzerliğidir. Redif, dize sonlarında sözcük tekrarı veya görevdeş eklerdir. Redifte ses benzerliği aranmaz. Görev ve anlam benzerliği aranır. Kafiyede ise sadece sesteşlik aranır ve anlamlarının mutlaka farklı olması gerekir. Kafiye Türleri (Çeşitleri) Nelerdir? Yarım Uyak (Yarım Kafiye) Nedir Ne Demektir? Bir ses benzerliğine […]

Redif

Redif Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir. Ek Halinde redif Aramızı kesti dumanlı dağlar Artıyor efkârım yine bu çağlar Yukarıdaki dizelerde “dağlar, çağlar” sözcüklerinde dağ, çağ sözcükleri kendi aralarında tam uyaklıdır. Bu sözcüklerdeki –lar çokluk eki aynı görevi üstlendikleri […]

Şiirdeki Ahenk Ögeleri

Şiirdeki Diğer Ahenk Ögeleri İç Kafiye Nedir Dize içindeki bir sözcüğün, dize sonundaki sözcükle kafiye oluşturmasına “iç kafiye” denir. ─ Kamu bîmârına cânân devâ-yi derd ider ihsân Niçin kılmaz mana dermân meni bîmâr sanmaz mı Dizeler, tam ortasından bölündüğünde kafiye daha açık görülecektir: Kamu bîmârına cânân Devâ-yi derd ider ihsân Niçin kılmaz mana dermân Meni […]

Uyak Düzeni (Kafiye Örgüsü)

Uyak Düzeni (Kafiye Örgüsü) Düz Uyak (Düz Kafiye) Hem divan edebiyatında hem halk edebiyatında (dörtlüklerde) kullanılır. Dizelerin kendi arasında uyaklanmasıyla oluşan uyaktır. aa- bb -cc veya aaab- cccb-dddb şeklinde uyaklanır. Divan şiirinde çok sık kullanılmayan bir uyak biçimidir çünkü Klasik Türk edebiyatında şiirlerin çoğu beyitlerle yazılmaktadır. Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları —- a Bir bir hatırlamakta […]