Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi

Paragrafta Yardımcı Düşünceler online test çöz

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Sorularının Çözümleri Paragrafta Yardımcı Düşünceler “ulaşılabilir” soru kökü 1- Onun günlüklerinde kendisiyle sürekli savaşan, mücadele eden bir insan görürken, otobiyografisinde bu savaşını göremeyiz. Otuzlu yaşlarında yazdığı günlüklerinde acılarını, pişmanlıklarını, hatalarını günü gününe not etmiştir. Elli yaşına yaklaştığı aylarda kaleme aldığı otobiyografisinde ise pişmanlıktan ve çatışmadan eser yoktur. Bu parçada bahsedilen yazar […]

Paragrafta Başlık ve Konu Testleri Soru Çözümleri

Paragrafta Baslık Konu Test Soruları

Paragrafın Başlığı ve Paragrafta Konu 1- Edison ampulü icat ettikten bir kaç gün sonra yaptığı röportajlardan birinde bir gazeteci ona : “Demek ampulü 1000 defa başarısız olduktan sonra yaptınız, öyle mi?” der. Edison ise: ”Ben 1000 defa başarısız olmadım, ampul 1001 adımlık bir icattı.” yanıtını verir. Bu paragrafın ana düşüncesi tek kelimeyle ifade edilecek olursa […]

Anlatım Biçimleri Testi Soruları Çöz

Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimleri Testi Soru Çözümleri 1. ve 2. anlatım biçimleri sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Su altı fotoğrafçılığının, prensipleri açısından su altında veya karada yapılmasında temelde fazla bir fark yoktur. Fakat fotoğrafın çekim kalitesinde çok önemli rol oynayan ışığın karadaki etkinliği ile su altındaki etkinliği arasındaki farkı sualtı fotoğrafçılığında özel çekim tekniği ve ekipmanlarının kullanımını […]

Paragrafta Yapı Test

Paragrafta Yapı Online Test Soruları

Paragrafta Yapı ile ilgili Test Soruları Çözümleri 1. ve 2. paragrafta ana düşünce ve düşünceyi geliştirme yolları sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (I) Araştırmalar, kinayeli konuşmanın “zekânın en üstün hali” olduğunu söylüyor ve kinayeli olmanın iş hayatında da başarı getireceğini iddia ediyor. (II) Alaycı konuşan insanlar, çoğu zaman bulundukları ortamı neşelendirirler. (III) Sürekli olarak etrafta […]

Paragrafta Ana Düşünce Soruları Testi Çöz

Paragrafın Ana Düşüncesi (Ana Fikri) Testi Soruları Çözümleri 1- Coşku ve heyecan insanidir. Edebi metinlerin üreticisi ve tüketicisi de insandır. Dolayısıyla genel olarak sanat, özel olarak edebiyat insani olanı büsbütün dışlayamaz ve metni insansızlaştıramaz. Edebiyat insani olanı dışlayarak soyuta ve soyutlamaya yönelirse, metinlerde okurun çabalarıyla asla doldurulamayacak anlam boşlukları oluşur. Okurlar da anlam boşluklarını dolduramadıkları […]

Anlatım İlkeleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soru Çözümleri

Anlatım İlkeleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Metin türüne özgü dil özellikleri, uygun anlatım biçim ve teknikleri kullanılır. Hikaye (öykü), masal, fabl, roman, tiyatro, biyografiler, otobiyografi vd. kıllanılan anlatım teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlar kullanılır. Yazılan metin, iyi bir anlatımda bulunması gereken “açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık” gibi özellikleri taşımalıdır. Yine yazılan […]