Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

 Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler (Kıstaslar) Nelerdir Sosyal hayattaki gelişmeler ve değişimler, edebiyatı derinden etkileyen önemli bir faktördür. Öncelikle “edebiyat nedir” sorusunu yanıtlamalıyız: Bir toplumun yaşam biçiminin, düşüncelerinin ve duygularının yazıya ya da söze dökülmüş halidir. Türkler, tarih boyunca farklı coğrafyalarda varlık göstermiş ve çeşitli dil ve kültürlerle etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimler, Türk dili ve […]

Paul Marie Verlaine

Paul Marie Verlaine Paul Verlaine hangi akim temsilcisi

Paul Marie Verlaine Kimdir Hayatı Paul Marie Verlaine, 30 Mart 1844 tarihinde doğup 8 Ocak 1896 tarihinde hayatını kaybeden, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir. Babasının disiplinli askeri yaşamına rağmen, gençliği boyunca serbest ve bohem bir hayat tarzını benimsedi. Verlaine düzenli bir eğitim almadı, lise eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Paul Verlaine, kısa bir […]

Stephane Mallarme

Stephane Mallarme Stephane Mallarme Kimdir Hayati eserleri

Stephane Mallarme Kimdir Hayatı Stéphane Mallarmé, 18 Mart 1842’de Paris’te doğan ve 9 Eylül 1898’de Paris yakınlarındaki Valvins’de vefat eden, sembolizm akımının öncü Fransız şairlerinden biridir. Eğitimine Sens Lisesi’nde yatılı olarak devam etti ve burada Edgar Allan Poe’nun eserlerini anlayabilmek için İngilizce öğrenmeye başladı. 1863 yılında İngiltere’ye giderek İngilizce öğretmenliği dalında yeterlilik belgesi aldı. Fransa’ya […]

Natüralizm Akımı

Natüralizm Akımı Naturalizm Akimi Nedir Ne Demek Ozellikleri Temsilcileri

Natüralizm Nedir Ne Demektir Kısaca Natüralizm, realizmin bir devamıdır ve 1870’lerden sonra özellikle tiyatro ve roman alanlarında Darwinci doğa yöntemine dayalı olarak gelişen edebi akımlardan biridir. Natüralizm terim, “Nature-doğa” kelimesinden gelir ve “doğalcılık” olarak da adlandırılır. Kelimenin kökeni XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar değişmiştir. Önceleri Tanrı’yı inkar edenlerin doğaya her şeyi atfettiği bir sistem olarak […]

Realizm Akımı

Realizm Akımı Realizm Akimi Nedir Ne Demektir Ozellikleri Temsilcileri

Realizm Nedir Kelime Kökeni Hakkında Kısaca Bilgi Fransızca “Réalité-Réalisme” kökenli bir kelime olan “Realizm” terimi, “gerçek” kelimesinden türetilmiştir ve edebiyat teriminde “Gerçekçilik” olarak da ifade edilir. Felsefede “gerçek”, “düşünülen, tasarlanan veya hayal edilen şeylere karşıt olarak var olan” olarak tanımlanır. Bu, varlığın insan zihninden geçip bozulmamış hali anlamına gelir. Genel bir bakış açısıyla edebi akımlar […]

Romantizm Akımı

Romantizm Akımı Romantizm Akimi Nedir Ne Demektir

Romantizm Nedir Ne Demektir Romantizm, Avrupa’da klasisizme uzun bir süre tepki olarak gelişen bir akım olarak ortaya çıkar. Bu akım, insanların sadece mantıkları değil, duygusal yönleriyle de ilgilenir ve sıkı kurallara dayalı klasisizme karşı bir özgürlük arayışıdır. Romantizm akımı, özellikle fantastik ve duygusal içerikli eserleri tanımlamak için kullanılmış ve “romantizm” terimi modern anlamıyla ilk kez […]

Tragedya (Trajedi) Türü

Tragedya (Trajedi) Türü tragedya trajedi nedir ne demektir ozellikleri

Tragedya (Trajedi) Nedir Ne Demektir Klasik tragedya, özellikle Pierre Corneille ve Jean Racine gibi yazarlar tarafından sahneye taşınan bir sanat formudur. Aslında trajedi, insanların zayıf yönlerini, özellikle de tutkularını ve bu tutkuların yol açabileceği zararları vurgulayarak toplumu düzeltme amacını taşır. Karakterler sıklıkla tutkularına yenik düşerler, delirirler, başkalarına zarar verirler ya da intihar ederler. Ancak bu […]

Komedya (Komedi) Türü

Komedya (Komedi) Türü kodeya komedi turu nedir ozellikleri temsilcileri

Komedya (Komedi) Türü Nedir Ne Demektir Komedi türü, Molière’in elinde hem eğlendirici bir araç hem de toplumun kusurlarını düzeltme aracı olarak hizmet eder. Molière, döneminin burjuva toplumunda ve insanlarında rastlanan eksiklikleri tiyatro sahnesine taşır ve bu eksiklikleri abartarak gülünç hale getirir. Bu sayede “komedya“, hem toplumun hem de bireylerin kusurlarına bir ayna tutar. Molière, komedileri […]

Klasisizm Akımı

Klasisizm Akımı Nedir Ne Demektir Klasisizm, edebiyatta Yunan ve Roma antik sanatlarının temel alındığı ve tarihselci bir yaklaşımı benimseyen bir estetik anlayışıdır. Orta Çağ alışkanlıkları ile Rönesans Dönemi’nin etkileri altında, özellikle Rabelais ve Montaigne gibi hümanist bakış açısına sahip yazarlar, antik Yunan ve Roma kültürünü hem koruyup hem de bu mirası hümanist bir zeminde değerlendirmişlerdir. […]

Hümanizm Akımı

Hümanizm Akımı Nedir Ne Demektir Hümanizm, Orta Çağ’ın sonunda Avrupa’yı etkileyen büyük krizlerin, Yüzyıl Savaşları, salgın hastalıklar ve kıtlıklar gibi felaketlerin ardından XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan yeni bir entelektüel yaklaşım ve yaşam biçimini ifade eder. Hümanizm, XIV. yüzyılda İtalya’da doğdu ve XVI. yüzyılda Avrupa genelinde yaygınlaştı. Temel olarak Antik Yunan ve Latin […]

Tonyukuk Yazıtı

Tonyukuk Yazıtı Anıtı Abidesi

Tonyukuk Yazıtı Nedir Kısaca Özet Bilgi Tonyukuk Yazıtları ya da dünyaca bilinen adıyla Bain Tsokto Yazıtları, Orhun Nehri kıyısında 8. yüzyılda yazılmış ve dikilmiş Orhun Yazıtları‘ndan ikincisidir. Kül Tigin Anıtı’ndan sonraki Bilge Kağan Yazıtı’ndan önceki bir dönemde (732- 734) dikilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bu yazıtlar, Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden biri olarak kabul edilir. […]

Orhun Kitabeleri (Köktürk Yazıtları)

Orhun Abideleri Göktürk Yazıtları Anıtları

Orhun Yazıtları (Kök Türk Anıtları) Hakkında Kısaca Bilgi Kök Türk Kitabeleri Türkçenin bilinen yazılı ilk örnekleridir. 8. yüzyılda dikilen bu yazıtlar Göktürklere aittir. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir. “Türk” adının geçtiği ilk metinlerdir. Anıtlar; yazılı olduğu için Türk dilinin, Göktürklerin tarihinden söz ettiği için Türk tarihinin, idarecilerin halka hitabı söz konusu olduğu için hitabet sanatının […]

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatlar Kaça Ayrılır Sanatları kullandıkları malzemeye göre sınıflandırabiliriz. Buna göre güzel sanatların geleneksel sınıflandırması içinde üç temel sanat biçimi vardır: 1. İşitsel (Fonetik) Sanatlar İşitsel (Fonetik) Sanatlar, sesten hareketle şekillenen bir sanat dalıdır. Bu kategoride yer alan sanatlar, malzemesini seslerden alır ve dilin şifreli ifade biçimi olan yazıya kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Edebiyat […]

Öğretici Metinler

Eğitsel içerikler, dili sanatsal amaçlarla kullanmanın ötesinde bir rol üstlenir ve genellikle bireylerin düşüncelerini dönüştürmeyi, bilgi sağlamayı ve okuyucuyu düşünmeye sevk etmeyi hedefler. “Öğretici metinler“, gerçekliğe dayalı olup, kurmaca ögeler içermezler ve geniş bir yelpazede konuları kapsarlar. Öğretici metinler, okuyucuya somut bilgiler sunar, aydınlatır ve belirli bir konuda farkındalık yaratmayı amaçlar. Bu tür yazılar, genelde […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyat ile Toplum Bağlantısı Bireylerin fikirlerini, hislerini ve hayal dünyalarını estetik bir biçimde okuyucuya iletme sanatına “edebiyat” demek mümkündür. İnsana ait fikirler, hisler ve hayaller, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikleridir. Bireyler, toplumu meydana getiren temel yapı taşlarıdır ve bu nedenle bireylerin fikirleri, hisleri ve hayal dünyaları, içerisinde yaşadıkları sosyal […]

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Yazının henüz kullanılmadığı dönem olarak bilinen bu dönemde, iletişim ve bilginin aktarımı sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Yazının olmadığı için, sözlü ürünler söz ve ezgiyle hayat bulmuştur. ■ Sözlü edebiyatın kökenleri, mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. İnsanların doğa, tanrılar, kahramanlar ve evren hakkında anlatılarla birbirlerini eğlendirmesi, bilgilendirmesi ve kültürel […]

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat ile Bilim Dalları Arasındaki İlişki Edebî eserler, diğer bilimlerle karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Ancak bu ilişki, edebiyat eserinin otomatik olarak bilimsel bir eser olması anlamına gelmez. Edebiyat ve bilim, amaçları ve yöntemleri açısından farklıdır. Bu farklılıklara rağmen, yazarlar ve şairler, yaşadıkları dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden etkilenmemek mümkün değildir. Çünkü, yazarın veya şairin düşünceleri […]

Sanat Eserinin Özellikleri

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Sanat eserinin öncelikli amacı, doğru ve yararlı olmak yerine güzellik sunmaktır. Sanat, estetik deneyimi ve duyusal zevki tatmin etmeyi hedefler. ■ Bilimsel eserler gibi sadece bilgilendirici ve nesnel bir amaca yönelik olmak zorunda değildir. Sanat, duygu, düşünce ve hayal gücünün ifade edildiği bir alan olarak özgürlüğe sahiptir. ■ […]

Edebiyat Nedir

Edebiyat Nedir Ne Demektir Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve isteklerini en güzel ve etkileyici şekilde ifade etme sanatıdır. Bu sanat, söz veya yazı aracılığıyla gerçekleşir ve farklı biçimlerde ortaya çıkar. Şiir biçiminde olan manzum edebiyatın yanı sıra düzyazı olarak da adlandırılan mensur edebiyat da bu ifade şekillerinden biridir. Edebiyat sözcüğü, Arapça “edep” kökünden türetilmiştir, […]

Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar. Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluşturulamayacağını savunan sanatçıların ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine (ahenk unsurları vs.) […]