Tevriye Sanatı (İham) Nedir

Tevriye Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler İlk söylendiğinde her iki anlama da gelebilen bir sözü, yakın anlamını göstererek uzak anlamını da düşündürecek biçimde kullanılması sanatına tevriye sanatı adı verilmektedir. Söz sanatları içerisinde Tevriye sanatına Arapça “İham” da denilmektedir. Çünkü iham, Arapça “vehm” kökünden gelmektedir ve vehme (şüpheye) düşürme yanıltma anlamına gelmektedir. Edebiyatımızda bir […]

Tenasüp Sanatı

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Tenasüp sanatı, Türk edebiyatının ve halk sanatının bir türüdür ve özellikle Türk edebiyatında eşsiz bir yere sahiptir. Tenasüp, Türk müziğinde bir tür melodi ve ritimdir ve çok eski zamanlardan beri Türk kültüründe yer almaktadır. Tenasüp, düzenli ve kalın bir ritimle çalınan müziğin bir parçasıdır ve genellikle […]

Hüsnütalil Sanatı

Hüsnitalil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Herhangi bir olayın, asıl gerçekleşme nedeninin dışında hayali ve güzel bir nedene bağlanmasıdır. Genellikle doğa olayı bir güzel nedene bağlanır, edebi sanatlar içerisinde bu anlam sanatına “Hüsn-i Talil Sanatı” adı verilir. Başka bir deyişle, herhangi gerçek bir olayın meydana gelişini hayali ve güzel bir […]

Tariz (İğneleme) Sanatı

Tariz (İğneleme) Sanatı Nedir Kısaca Bilgi ve Örnekler Bir anlatımın görünürdeki manasının aslında tam zıddı kastedilerek ifade edilmesiyle meydana gelen mecazlı söyleyişe edebi sanatlarda tariz adı verilmektedir. Aferin oğlum Ahmet Bu yolda devam et Herifçioğlu Saint Michael’de koyuvermiş sakalı Neylesin bizim köyü, nitsin Mahmut Makalı * Şu kavga bitse dersin Acıkmasam dersin Yorulmasam dersin Çişim […]

İntak (Konuşturmaca) Sanatı

İntak (Konuşturmaca) Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Örnekler Bir edebi üründe insan dışındaki varlıkların tıpkı insanmış gibi konuşturulması edebi sanatlarına intak yani konuşturmaca sanatı adı verilir. Başka bir deyişle, doğadaki konuşma yetisi bulunmayan herhangi bir varlığın insanmışçasına konuşturulma sanatıdır. Çoğunlukla teşhis (kişileştirme) sanatı ile birlikte kullanılmaktadır. Arapça “ntk” köklerinden türetilmiştir ve nutuk ile aynı köktendir. […]

Kinaye (Değinmece) Sanatı

Kinaye (Değinmece) Sanatı Nedir Kısaca Örnekler Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Kinayede benzetme amacı yoktur. * Memurlarımızın çoğunun alnı açıktır. Bu cümledeki alnı açık sözü hem gerçek anlamı olan hafif kel hem de mecaz anlamı olan dürüst insan anlamındadır. Bu nedenle burada kinaye sanatı vardır. Şeydi Fakıllı köyünde kadınlar su […]