Siyah Lale

Siyah Lale Siyah Lale romani ozeti konusu kisileri

SİYAH LÂLE (Özet, tanıtım, inceleme) Yazar: Alexsandre Dumas Türkçesi: Onur Şen Yayınevi ve Basım Yılı: Antik Batı Klasikleri, Lacivert Yayıncılık, İstanbul 2007 Sayfa Sayısı: 240 “ Bazen bir insan ‘çok mutluyum’ diyemeyecek kadar çok acı çekmiş olabilir.” Alexsandre Dumas’nın Antik Batı Klasikleri’nden çıkan Siyah Lale’sini yıllar sonra tekrar okumaya karar verdim. Bu kararımda İskender Pala’nın […]

Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar

Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar Nelerdir Dillerin ortaya çıkışıyla ilgili olarak farklı teoriler ve yaklaşımlar bulunmaktadır. İnsanlık tarihindeki belgelenmiş dil kullanımı, Sümerlerin çivi yazısının icadı ile başlamış ve bu yazının MÖ 3500 civarındaki bir tablette görüldüğü bilinmektedir. Ancak, insanlığın varoluşu çok daha eski bir tarihe dayanmakta olup, bu nedenle dillerin doğuşu ile ilgili kesin bir […]

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

 Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler (Kıstaslar) Nelerdir Sosyal hayattaki gelişmeler ve değişimler, edebiyatı derinden etkileyen önemli bir faktördür. Öncelikle “edebiyat nedir” sorusunu yanıtlamalıyız: Bir toplumun yaşam biçiminin, düşüncelerinin ve duygularının yazıya ya da söze dökülmüş halidir. Türkler, tarih boyunca farklı coğrafyalarda varlık göstermiş ve çeşitli dil ve kültürlerle etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimler, Türk dili ve […]

Makale

Makale makale turu cesitleri ozellikleri

Makale Nedir Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda kanıtlama amacıyla düşüncelerin dile getirildiği yazılara “makale” denir. Makaleler gazete ve dergi yazılarıdır. Gazete ve dergilerin toplumsal iletişimdeki rolü düşünüldüğünde, bu tür yazıların insanları bilgilendirme, yönlendirme ve gerçekleri anlatma noktasında önemi büyüktür. Bu türün yazıları bilimsel oldukları için yazar, yazısından önce araştırma yapar; o konu hakkında kendinden önce […]

Güzel ve Etkili Konuşma

Güzel Konuşma Nasıl Olur Temel dil becerilerinin tam anlamıyla kavrandığı gibi, konuşma yeteneği de eğitim yoluyla geliştirilebilir. Konuşma eğitiminin temel hedefi, bireyin duygu ve düşüncelerini hazırlıklı veya hazırlıksız bir şekilde etkili bir biçimde ifade edebilmesini sağlamaktır. Çocuklar, okula başlamadan önce belirli bir düzeyde konuşma eğitimi almış olabilirler. Ancak, bu eğitim genellikle ailelerin ve çevrenin sunduğu […]

Postmodernizm Akımı

Postmodernizm Akımı Postmodernizm Akimi Nedir Ozellikleri Turk Temsilcileri

Postmodernizm Nedir 1960’ların sonlarından itibaren yavaşça ortaya çıkan ve 1970’lerde daha fazla görünür hale gelen bir akımdır. Postmodernizm, sanatta, eleştiride ve çeşitli akademik disiplinlerde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ancak bu akım, genellikle heterojen ve çok parçalı bir yapıya sahiptir, bu nedenle klasik anlamda bir akım olarak tanımlanması zordur. Postmodernizmin temel özelliği, her türlü […]

Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatıcı ve Bakış Açısı Anlatici

Anlatıcı Nedir Ne Demektir Anlatıcının rolü, edebiyat eserlerinde olayları okura aktaran kişi olarak karşımıza çıkar. Bu noktada, eserin yazarı gerçek bir kişi iken anlatıcı, soyut bir figürdür. Başka bir deyişle, anlatıcı ile yazar aynı kişi değildir; yazar, eserini oluştururken anlatıcıyı hayal eder ve bu soyut karakter aracılığıyla hikayeyi okuyucuya sunar. Bu anlamda, anlatıcı edebiyatın gizemli […]

Yaban Özeti ve Konusu (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Yaban Özet (Uzun, Detaylı ve Geniş PDF) Roman, I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da yaşanan olayları, Anadolu insanının durumunu ve Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinmektedir. Romanın kahramanı Ahmet Celal, I. Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybetmiş, otuz beş yaşında, yalnız, karamsar ve okumuş bir subaydır. İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde, Emir eri Mehmet Ali’nin köyüne yerleşir. Köydeki […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyat ile Toplum Bağlantısı Bireylerin fikirlerini, hislerini ve hayal dünyalarını estetik bir biçimde okuyucuya iletme sanatına “edebiyat” demek mümkündür. İnsana ait fikirler, hisler ve hayaller, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikleridir. Bireyler, toplumu meydana getiren temel yapı taşlarıdır ve bu nedenle bireylerin fikirleri, hisleri ve hayal dünyaları, içerisinde yaşadıkları sosyal […]

Çalıkuşu

Çalıkuşu Romanının Künyesi Romanın Orijinal Adı: Çalıkuşu Çalıkuşu Yazarı: Reşat Nuri Güntekin Yasal Hak Sahibi: Hadiye Güntekin İlk Basım Tarihi: 1922 Basıldığı Yer: İnkılap ve Aka Basımevi İstanbul Sayfa Sayısı: 400 Boyutları: 13,5 X 19,5 cm. Çalıkuşu Romanının İncelemesi Zaman ve Mekan Çalıkuşu romanının mekân ve zaman unsurları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir, ve bu […]

Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi

Edebiyat ile Psikoloji İlişkisi Edebiyat ile psikoloji birbirilerine oldukça yakın iki alandır. Her ikisi de insan yaşamını, insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. Psikoloji bilimi bazen bir edebî eserdeki kişinin ruhsal yaşamını irdelemeye çalışır bazen de sanatçılar psikolojiden yararlanarak eserlerini oluştururlar. Örneklerde de görüldüğü gibi edebiyat ile psikoloji ilişkisine baktığımızda iç içe girmiş iki alan olduğunu […]

Edebiyat Nedir

Edebiyat Nedir Ne Demektir Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve isteklerini en güzel ve etkileyici şekilde ifade etme sanatıdır. Bu sanat, söz veya yazı aracılığıyla gerçekleşir ve farklı biçimlerde ortaya çıkar. Şiir biçiminde olan manzum edebiyatın yanı sıra düzyazı olarak da adlandırılan mensur edebiyat da bu ifade şekillerinden biridir. Edebiyat sözcüğü, Arapça “edep” kökünden türetilmiştir, […]

Servetifünun Romanı

Servet-i Fünun romanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yazılan bir Türk edebiyat türüdür. Bu romanlar, modern Türk romanının temelini oluşturur ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerine odaklanır. Servet-i Fünun romanları, realist bir anlatım tarzı kullanır ve Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan insanların hayatını ve zorluklarını anlatır. Bu romanlar, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişimlerin ve problemlerin farkına varmaya çalışır […]

Fatih Harbiye Özeti

İlk yayımlanması 1931 senesinde gerçekleşen Fatih Harbiye, Peyami Safa’nın yazarlıkta ustalık devrine denk gelen bir romandır. Osmanlı halkının Batı kültürüne alışmaya çalışırken ortaya çıkan kargaşayı işleyen roman, on iki bölümden meydana gelmektedir. Eserde olaylar on günlük bir zamanda geçmektedir. Neriman’la Şinasi lise yıllarından beri birbirlerini seven iki arkadaştır. İkisi de Cumhuriyet’in ilk yıllarında Darülelhanda (İstanbul […]

Tanzimat Edebiyatında Roman

Tanzimat Edebiyatında Roman Türk edebiyatında roman I860’tan sonra başlar. Edebiyatımızdaki ilk roman, François Fenelon’un (Fıransua Fenelon) Yusuf Kâmil Paşa tarafından Telemak (1862) adı ile çevrilen ilk çeviri romandır. O dönemde çevirisi yapılan diğer romanlar: Sefiller, Monte Kristo Kontu, Atala, Paul ve Virginie vb. dir. Fransız romanlarından çevrilen örneklerin ardından Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Şemsettin […]

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Turk Edebiyatinin Donemler

Türk Edebiyatının Dönemleri Nelerdir Türk edebiyatının evrimini anlamak için, edebiyat tarihini ana dönemlere ayırmak, tarihsel süreçlerin gereksinimlerine uygun bir yaklaşımı zorunlu kılar. Türk tarihi, sadece edebiyatın değil, aynı zamanda diğer sosyal kurumların incelenmesi açısından da üç ana döneme ayrılır: A. İslamlıktan Önceki Türk Edebiyatı: Türk edebiyatının ilk dönemi, İslâmiyet öncesi dönemde şekillenmiştir. Bu dönemde, Türklerin […]

Toprak Ana Özeti

Toprak Ana Romanı Hakkında Kısaca Bilgi Asıl adı İlk Öğretmen Toprak Ana olan ve ülkemizde Toprak Ana olarak bilinen romandan alınmıştır. Cengiz Aytmatov bu eserinde savaşın acılarını evrensel bir yaklaşımla ele almış ve insan ruhunun savaşa tepkisini dile getirmiştir. Bunda yazarın savaş yıllarını yaşamasının da etkisi vardır. Yazarın Cemile adlı hikâyesini Fransızcaya çeviren ünlü şair […]

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte romancılığımız teknik açıdan gelişmiş, yeni içeriklerle geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. 1923-1950 arası dönemde kimi sanatçılar bazı yönelimlere göre eser verirken kimi sanatçılar da bireysel çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet’in ilk on yılında yazarlar, genellikle toplumsal sorunlara yönelmişlerdir. Cumhuriyet rejimi, Anadolu yaşamı, Atatürk devrimleri, yoksulluk, olanaksızlık gibi konularda eserler vermişlerdir. Sabahattin Ali, Sadri Ertem […]

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Anadolu’nun fethi ve Müslümanlaştırılması için savaşan alperen ve gazilerin gösterdikleri kahramanlıklar, Anadolu’da daha XII. yüzyılda Türk destan geleneğinin dini tasavvufi motiflerle yenilenerek sürdürülmesini sağlayan bir ortam hazırlamıştır. Bu ortamda oluşan eserler Battalname, Danişmentname, Saltukname, Hamzaname ve Dede Korkut Hikayeleridir. ROMAN Olmuş ya da olması mümkün olayları ayrıntıya inerek anlatan uzun yazı türüdür. Birden fazla olay […]

Kişisel Hayat Çevresinde Oluşan Metinler

Kişisel Hayat Çevresinde Oluşan Metinler: GÜNLÜK (Günce – Jurnal) Bir kimsenin yaşadığı olayları günü gününe yazmasıyla oluşan yazı türüdür. Eski edebiyatta adı, ruznamedir. İlk günlük örneği Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali’dir. ANI (Hatıra) Kişinin ya kendi yaşadıklarını ya da tanık olduklarını anlattığı yazılardır, günlükler gibi yazarın tanıklığına dayanır. GEZİ YAZISI (Seyahatname) Bir kimsenin gezip gördüğü […]