Hüsnütalil Sanatı

Hüsnitalil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Herhangi bir olayın, asıl gerçekleşme nedeninin dışında hayali ve güzel bir nedene bağlanmasıdır. Genellikle doğa olayı bir güzel nedene bağlanır, edebi sanatlar içerisinde bu anlam sanatına “Hüsn-i Talil Sanatı” adı verilir. Başka bir deyişle, herhangi gerçek bir olayın meydana gelişini hayali ve güzel bir […]

Uyak (Kafiye)

Uyak (Kafiye) Nedir Ne Demektir? Uyak, diğer adıyla kafiye dize sonlarındaki seslerin benzerliğidir. Redif, dize sonlarında sözcük tekrarı veya görevdeş eklerdir. Redifte ses benzerliği aranmaz. Görev ve anlam benzerliği aranır. Kafiyede ise sadece sesteşlik aranır ve anlamlarının mutlaka farklı olması gerekir. Kafiye Türleri (Çeşitleri) Nelerdir? Yarım Uyak (Yarım Kafiye) Nedir Ne Demektir? Bir ses benzerliğine […]

Redif

Redif Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir. Ek Halinde redif Aramızı kesti dumanlı dağlar Artıyor efkârım yine bu çağlar Yukarıdaki dizelerde “dağlar, çağlar” sözcüklerinde dağ, çağ sözcükleri kendi aralarında tam uyaklıdır. Bu sözcüklerdeki –lar çokluk eki aynı görevi üstlendikleri […]

Şiirdeki Ahenk Ögeleri

Şiirdeki Diğer Ahenk Ögeleri İç Kafiye Nedir Dize içindeki bir sözcüğün, dize sonundaki sözcükle kafiye oluşturmasına “iç kafiye” denir. ─ Kamu bîmârına cânân devâ-yi derd ider ihsân Niçin kılmaz mana dermân meni bîmâr sanmaz mı Dizeler, tam ortasından bölündüğünde kafiye daha açık görülecektir: Kamu bîmârına cânân Devâ-yi derd ider ihsân Niçin kılmaz mana dermân Meni […]

Uyak Düzeni (Kafiye Örgüsü)

Uyak Düzeni (Kafiye Örgüsü) Düz Uyak (Düz Kafiye) Hem divan edebiyatında hem halk edebiyatında (dörtlüklerde) kullanılır. Dizelerin kendi arasında uyaklanmasıyla oluşan uyaktır. aa- bb -cc veya aaab- cccb-dddb şeklinde uyaklanır. Divan şiirinde çok sık kullanılmayan bir uyak biçimidir çünkü Klasik Türk edebiyatında şiirlerin çoğu beyitlerle yazılmaktadır. Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları —- a Bir bir hatırlamakta […]

Tecahül-i Arif Sanatı

Tecahüliârif (Tecahül-i Arif, Bilip de Bilmezlikten Gelme) Sanatı Nedir Bilinen bir gerçeğin, bilinmiyor gibi söylenmesidir. Genelde bir soru cümlesi şeklinde olur. Çoğu örnekte “Tecahül-i Arif” le “istifham sanatı” iç içedir. Böyle bir soru gelirse nasıl ayırabiliriz? Bir soruda bu iki söz sanatı cevap oluşturacaksa aynı anda seçeneklerde olmaz. Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne Kakül müdür […]

Tasavvuf Şiiri Nazım Şekilleri

Türk edebiyatındaki tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikli konuları işleyen ilahi, hikmet, nefes, deme, nutuk, şathiye gibi ürünler nazım biçimlerinden değil birer nazım türüdür. Koşma tipi nazım biçimiyle ve genellikle hecenin 7, 8 ve 11 ’li kalıplarıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3 ve 7’dir. İlahi nefes ve demeler bestelenelerek söylenir. Uyak düzeni abab / cccb / […]

Nazım Birimi

Nazım Birimi Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi Şiiri oluşturan mısra gruplarına nazım birimi denir. Şiirin yapı taşlarından biridir. Nazım birimi şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelir ve nazım şekilleri de bunlara göre belirlenir. Bu kümede bulunan mısraların sayısına göre de adlar alır. Nazım birimi, bir şiirin veya metnin düzenlenmiş birimlerinden biridir. Şiirlerde, nazım birimi genellikle […]