B Harfi ile Başlayan Atasözleri Listesi

Babadan miras kalır, adamlık kalmaz: Babadan miras kalabilecek şeyler vardır, ama bunların arasında adam olmak yoktur. İnsanın değerini artıran şeyler, kişinin kendisindeki erdem, iç güzelliği ve buna bağlı olarak yaptığı iyi işlerdir. Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş: Bu söz ile aile büyüklerine karşı yapılan vefasızlık dile getirilmiştir. Bağa bak […]

Atasözü Nedir Atasözlerinin Özellikleri

Atasözlerimiz atalarımızın uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylemiş oldukları, halka mal olmuş kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri milletimizin ortak düşüncelerini, tutumlarını, duyuşlarını belirtir, bize yol gösterirler. Atasözlerinin Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Gelenekle yerleşmiş olan atasözlerinin belli özellikleri vardır: 1. Atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Anlatılmak istenen sayfalarca söz bir atasözüyle kısaca anlatılabilir. • Alim unutmuş […]