İstiare (Eğretileme) Sanatı

İstiare (Eğretileme) Sanatı Istiare Acik Kapali Egretileme Nedir

İstiare (Eğretileme) Sanatı Nedir Kısaca Bilgi İstiare, bir bakıma teşbihin bir türüdür ve aslında kısaltılmış bir teşbih olarak düşünülebilir. Yani, “istiare” kelimesi veya cümlesi, gerçek anlamının ötesinde bir anlam ifade ettiği için hem bir mecaz hem de bir teşbih olarak kabul edilir. İstiareye konu olan kelimenin veya cümlenin gerçek anlamı veya başlangıçta ifade ettiği temel […]

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı

Mecaz Nedir Bir sözcüğün temel anlamının dışında başka bir anlamla kullanılmasına sebep olan dildeki ilişki, benzerlik üzerine kuruluysa bu söyleme “mecaz” denir. Ancak, benzerlik dışında farklı bir ilişki nedeniyle kullanılan mecazlara ise “mecazı mürsel” adı verilir. Bu bağlamda, genellikle tam anlamıyla mecazdan bahsedildiğinde, mecaz-ı mürsel kastedilmektedir. Mecazı mürsel (Ad Aktarması) Nedir Hangi Yollarla Kurulur Söylenen […]