Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar

Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar Nelerdir Dillerin ortaya çıkışıyla ilgili olarak farklı teoriler ve yaklaşımlar bulunmaktadır. İnsanlık tarihindeki belgelenmiş dil kullanımı, Sümerlerin çivi yazısının icadı ile başlamış ve bu yazının MÖ 3500 civarındaki bir tablette görüldüğü bilinmektedir. Ancak, insanlığın varoluşu çok daha eski bir tarihe dayanmakta olup, bu nedenle dillerin doğuşu ile ilgili kesin bir […]

Atatürkün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün Hayatı Mustafa Kemal’in Ailesi Mustafa, 1881 yılında Selanik’te Ahmet Subaşı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Mustafa, Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın; Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa, Makbule ve Naciye adlarındaki altı çocuğundan biridir. Mustafa Kemal’in babası “Ali Rıza Efendi”, “Kırmızı Hafız” diye Zübeyde Hanım Ali Rıza Efendi anılan öğretmen “Ahmet Efendi”nin oğludur. Ali Rıza […]

Nutuk (Söylev)

Gençliğe Hitabe Resmi Fotosu

Tanınan, bilinen bir kişi tarafından topluluk karşısında etkili biçimde yapılan ve dinleyici kitlesini coşturmayı amaçlayan konuşmaya söylev (nutuk) denir. Söylev veren kişiye “hatip” denir. Konuşmacı konusuna hâkim olmak için çok iyi araştırma yapar. Topladığı bilgi ve belgeleri amacına ve hedef kitlesine göre sınıflar, konuşma metnini hazırlar ve çok uzun süren provalar yapar. Söylev türündeki metin […]