Sözcük Kökü ve Gövdesi

Sözcük (Kelime) Kökü Nedir Kelime kökleri ve gövdeler, bağımsız biçimbirimler olarak tek başlarına anlam taşıyan veya sözdizimsel işlevleri olan dil yapıtaşlarıdır. Bu yapıtaşları, Türkçede çekim eklerini alarak daha büyük dil birliklerinin inşasına veya yapım ekleriyle yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasına katkı sağlarlar. Kelime kökü ve gövdeler, Türkçedeki kelimenin anlamını değiştirmeyen çekim eklerini alarak daha karmaşık […]

Biçimbirim (Biçim Birimi – Morfem)

Biçimbirim (Biçim Birimi – Morfem) Nedir Biçimbirim, yapı ve ses özellikleri bakımından daha küçük parçalara bölünemeyen, anlamlı veya işlevsel daha küçük dil birimlerini ifade eder. Bu dil bilgisi terimi, genellikle biçim bilgisinin odak noktasını oluşturur ve Batı dillerinde “morfem” olarak adlandırılır, Türkçe kaynaklarda da benzer şekilde kullanılır. Bu tanıma göre, tek başına anlamlı veya işlevsel […]

Biçim Bilgisi

Biçim Bilgisi Nedir Dil bilimin temel unsurlarından olan kelimelerin ve eklerin yapı, işlev ve kullanımını ele alan disipline “biçim bilgisi” adı verilir. Bu dal, dildeki en küçük anlamlı ve işlevli birimlere odaklanarak dilin formel yapısını detaylı bir şekilde analiz eder. Batı dillerindeki karşılıkları Almanca Morphologie, Fransızca morphologie ve İngilizce morphology’dir. Bu terim, Yunanca kökenli “biçim” […]