Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

PDF Olarak İndir

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar. Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluşturulamayacağını savunan sanatçıların ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine (ahenk unsurları vs.) sıcak bakmalarıdır. Sanatın belli bir ideolojiye hizmet etmemesi, bir dünya görüşü ekseninde gelişmemesi gerektiğini savunurlar. Eserlerin dilinin öz Türkçe olması gerektiğini, yaşayan dilin kullanılmasının zaruri olduğunu belirtmişlerdir. (1950-1980)

Hisar Topluluğu Hisarcılar Temsilcilerinin Kodlaması

GÜLTEKİN SAMANOĞLU
İLHAN GEÇER
TALAT SAİT HALMAN
MEHMET ÇINARLI
YAHYA BENEKAY
MUNİS FAİK OZANSOY

(GİTMeYiM)

Hisarcıların Bütün Temsilcileri Kimlerdir?

• Bekir Sıtkı Erdoğan
• Fikret Sezgin
• Hasan İzzet Arolat
• İlhan Geçer
• Mehmet Çınarlı
• Munis Faik Ozansoy
• Mustafa Necati Karaer
• Nevzat Yalçın
• Sevinç Çokum
• Yavuz Bülent Bakiler
• Yahya Benekay

ILHAN GEÇER

(1917-2004) derginin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Hisar dergisinin kurucularından olan Geçer, uzun yıllar bu Duygu ve hüzün şairi olarak bilinir. Öz şiiri her şeyin üstünde tutan şairin şiirlerinin çoğu bestelenmiştir. Şiirlerinde ölüm acısı yerine yaşama sevincini; karamsarlık yerine mutluluk duygusunu öne çıkarmıştır. Eserleri: Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste, Özlem Rıhtımı

MEHMET ÇINARLI

(1925-1999) Hisar’ın kurucularındandır. Hem aruz hem hece ile şiirler yazmıştır. Sade, akıcı Türkçeyle milli konuları ele almıştır.

Eserleri: Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum

SEVİNÇ ÇOKUM

(1943-…) “ 7 Edebiyat dünyasıyla hikâyeleriyle tanışan sanatçının hikâyeleri Hisar, Türk Edebiyatı, Töre dergilerinde yayımlanmıştır. Hikâyelerinde İstanbul’un Beyoğlu semtinde kadın ve çocukları temel aldı. Hikâyeden sonra romana yönelen sanatçı, romanlarında sosyal ve tarihi konuları işlemiştir. Esir Türklerin ızdıraplarını işlemiştir. Eserleri: Hikaye: Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Makina, Derin Yara, Onlardan Kalan Roman: Zor, Hilal Görünce, Karanlığa Direnen Yıldız, Bizim Diyar, Çırpıntılar Deneme: Güzele Bakan Karınca, Vaktini Bekleyen Tohum Senaryo: Beyaz Sessiz Bir Zambak, Yeniden Doğmak

YAVUZ BÜLENT BAKİLER

(1936-…) Memleket meselelerini, memleketin insana olan samimi sevgisini yaşayan Türkçe ve akıcı bir üslupla anlatmıştır. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi üslubuyla bütünleştirerek yeni bir şiir kimliği yaratmıştır. Şiirlerinde doğal bir lirizm, milli bir coşku ve mistik bir hava hakimdir. Eserleri: Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman Gezi: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan

Yorum yapın