Tanzimat Döneminde İlkler

PDF Olarak İndir

İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi
İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval, Şinasi Agah Efendi (1860)
İkinci özel gazete: Tasvir-i Efkar (Şinasi)
Yurt dışında çıkan ilk Türk gazetesi: Hürriyet (Londra), Namık Kemal Ziya Paşa
İlk Türkçe dergi: Mecmua-i Fünun, Münif Paşa
Aruzla yazılan ilk tiyatro: Eşber, Abdülhak Hamit Tarhan
Heceyle yazılan ilk tiyatro: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan
Yazılan ilk Türk tiyatrosu: Şair Evlenmesi, Şinasi
Sahnelenen ilk Türk tiyatrosu: Vatan yahut Silistre, Namık Kemal
İlk röportaj örneği: Rüya, Ziya Paşa
İlk fabl çevirisi yapan şair: Şinasi
İlk çeviri roman: Telemak, Yusuf Kamil Paşa
İlk yerli roman: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami
İlk tarihi roman: Cezmi, Namık Kemal
İlk edebi roman: İntibah, Namık Kemal
İlk köy romanı: Karabibik, Nabizade Nazım
İlk antoloji: Harabat, Ziya Paşa
İlk yerli hikaye: Letaif-i Rivayet, Ahmet Mithat Efendi
Batılı anlamda ilk hikaye: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai
İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi
İlk çeviri şiir: Tercüme-i Manzume, Şinasi
Kafiyesiz ilk şiir: Validem, Abdülhak Hamit Tarhan
İlk pastoral şiir: Sahra, Abdülhak Hamit Tarhan
İlk köy şiiri: Köylü Kızların Şarkısı, Muallim Naci
İlk eleştiri kitabı: Tahrib-i Harabat, Namık Kemal
İlk eleştiri yazısı: Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülazahatı Şamildir, Namık Kemal
İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi
İlk mizah dergisi: Diyojen, Teodor Kasap
İlk günlük: Seyahat Jurnali, Direktör Ali Bey
İlk Edebiyat kitabı: Talim-i Edebiyat, Recaizade Mahmut Ekrem
İlk atasözleri derlemesi: Durub-ı Emsali Osmani’ye, Şinasi

Yorum yapın