Tarık Buğra

PDF Olarak İndir

Tarık Buğra Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1918-1994), Cumhuriyet Dönemi y azarlarımızdandır. Sanat aracılığıyla insanı yüceltme amacını gütmüştür. Romanlarında şiirsel anlatımın olanaklarından yararlanarak kendine özgü şiirsel bir dil oluşturmuştur. Hem yaşadığı çağı hem de tanığı olmadığı dönemleri romanlarında ele almıştır. Eserlerinde bireysel sorunları, toplumsal bir yaklaşımla işlemiştir. Romanlarında kadın-erkek ilişkisi, milliyetçilik ve Millî Mücadele, OsmanlI tarihi ve tarihsel kökler, siyaset ve siyasi meseleler, gençlik ve yozlaşma gibi konuları ele almıştır. Millî ve manevi değerleri önemsemiştir. Roman, hikâye, tiyatro, deneme, fıkra, gezi yazısı türlerinde eserler vermiştir.

“Tarık Buğra, şiir dilinin üstün yönlerinin farkında bir yazardır ve üslubunu şiirsel bir anlatım üzerine kurmuştur. Bir başka deyişle Buğra’nın romanlarındaki üslubunu belirleyen temel değer; şiire, şiirsel söyleyişe düşkünlüğü ve bu söyleyişin imkânlarından alabildiğine yararlanmasına dayanır. Yazar, Küçük Ağa’da şiir dilinin yazı dilinde kullanılabilecek, yadırganmayacak ritim unsurlarına yer vermiştir. Gerek biçim olarak gerek söylem noktasında şiire yaklaşmış ama hiçbir zaman destansı anlatımı yapay bir lirizme dönüştürerek eserini yüzeysel yapıya teslim etmemiştir. Şiir dilinden gerektiği yerde gerektiği kadar, akıcı bir dil yaratma ve romanın konusunun gereği olarak romantik bir söylem oluşturma, okuyucuyu coşturma noktasında faydalanmıştır.” (Soner Akpınar, Küçük Ağa Romanında Şiir Dili Tekniklerinin Kullanılması)

Yazarın bazı eserleri şunlardır: Yalnızlar, Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Firavun İmanı, İbiş’in Rüyası, Gençliğim Eyvah, Dönemeçte, Yağmur Beklerken, Osmancık (roman); Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında (hikâye); Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo (oyun)…

Yorum yapın