Aziz Nesin

PDF Olarak İndir

İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lise­ sini bitirdi. Kara Harp Okulu ve Askeri Fen Okulunu bitirdi. Akbaba, Dolmuş, Yeni Gazete, Akşam, Tanin gibi dergi ve gazetelerde fıkra ve mizah öyküleri yayımladı. Aziz Nesin’in gerçek adı: Mehmet Nusret Nesin’dir. Aziz Nesin; Sabahattin Ali ile birlikte, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba mizah dergilerini çıkardı. Kemal Tahir’le birlikte Düşün Yayınevi’ni kurdu. 1962’de Zübük isimli mizah dergisini çıkardı.

Sadece Türk edebiyatının değil, dünya mizah edebi­ yatının da sayılı isimleri arasında yer alan sanatçı; fık­ra, öykü, roman ve oyun türlerinin tü­münde mizaha yer vermiştir. O, bizdeki eski mizah ge­leneğini yeni bir bakış açısıyla yansıtarak geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştır.

Aziz Nesin Kimdir Hayatı eserleri edebi kişiliği mizahı
Aziz Nesin Kimdir Hayatı eserleri edebi kişiliği mizahı

Onun mizahı, içinde bulunduğu toplumun yaşamından doğan gerçekçi bir mizahtır. Toplumun hayatında olduğu gibi onun yapıt­ larının bir yüzü komedi, bir yüzü trajedidir.

Öykü ve romanlarında Türk toplumunun yaşamını, günlük olayları, toplumsal aksaklıkları en ince ayrıntıla­rıyla, doğal, açık ve yalın bir dille yansıtmıştır. Eksiklik­ leri düzeltmeyi ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan Aziz Nesin, yönlendirici bir tarzda oluşturduğu eserle­ rinde ya halkın günlük yaşamında gördüğü kişilere bağlı olayları sergilemiş ya da toplumun o dönemde dikkatini çeken ve gazetelerin birinci sayfalarında sık sık yer alan konu ve olayları, bu olaylara özne olan ki­ şileri işlemiştir.

Eserlerinde genellikle toplum ve birey yaşamını uyum­suz duruma düşüren olaylar, yöneticiler, sömürücüler, çıkarcılar, vurguncular, kendini bilmezler, cahiller… yer alır. Alay, eleştiri, yergi, taşlama gibi gülmece unsurla­rıyla süslediği anlatımında halk edebiyatının ana öge­lerinden sıklıkla yararlanmış, masalımsı bir dünya oluşturmuştur.

Aziz Nesin’in Şiirleri

Azizname, Sondan Başa, Sevgiye On Ölüme Beş Kala, Kendini Yakalamak, Hazreti Dangalak

Aziz Nesin’in Romanları

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Kadın Olan Erkek, Gol “D Kralı Sait Hopsait, Erkek Sabahat, Saçkıran, Surname, Tek Yol

Aziz Nesin’in Öyküleri

Yedek Parça, Fil Hamdi, Damda Deli Var, Geri­ ye Kalan, İt Kuyruğu, Koltuk, Kazan Töreni, Toros Ca­ navarı, Deliler Boşandı, Mahallenin Kısmeti, Ölmüş Eşek, Hangi Parti Kazanacak, Havadan Sudan, Bay Düdük, Gıdıgıdı, Aferin, Kördöğüşü, Mahmut ile Nigar, Gözüne Gözlük, Ah Biz Eşekler, Yüz Liraya Bir Deli, Bir Koltuk Nasıl Devrilir, Biz Adam Olmayız, Rıfat Bey Ne­ den Kaşınıyor, Yeşil Renkli Namus Gazı, Bülbül Yuvası Evler, Vatan Sağolsun, Yaşasın Memleket, Büyük Grev, Hayvan Deyip Geçme, 70 Yaşım Merhaba, Kal­ pazanlık Bile Yapılamıyor, Maçinli Kız İçin Ev, Nah Kal­ kınırsın

Aziz Nesin’in Anıları

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, Bir Sürgünün Hatı­ raları, Poliste, Yokuşun Başı, Salkım Salkım Asılacak Adamlar, Ben de Çocuktum

Aziz Nesin’in Yazdığı Masallar

Aziz Dededen Masallar, Memleketin Birinde, Hoptirinam, Uyuşana Tosunum

Aziz Nesin’den Fıkra-söyleşiler

Nutuk Makinası, Az Gittik Uz Gittik, Merhaba, Suçlanan ve Aklanan Yazılar, Ah Biz Ödlek Aydınlar, Korkudan Korkmak, Çuvala Doldurulmuş Kediler

Aziz Nesin’in Gezi Yazıları

Duyduk Duymadık Demeyin,

Yorum yapın