Paragrafta Başlık ve Konu Testleri Soru Çözümleri

PDF Olarak İndir

Paragrafın Başlığı ve Paragrafta Konu

1- Edison ampulü icat ettikten bir kaç gün sonra yaptığı röportajlardan birinde bir gazeteci ona : “Demek ampulü 1000 defa başarısız olduktan sonra yaptınız, öyle mi?” der. Edison ise: ”Ben 1000 defa başarısız olmadım, ampul 1001 adımlık bir icattı.” yanıtını verir.

Bu paragrafın ana düşüncesi tek kelimeyle ifade edilecek olursa aşağıdakilerden hangisi uygun olur?
A) Çalışmak
B) Düşünmek
C) Vazgeçmemek
D) Konuşmak
E) Denemek

2- İnsanlar, toplu biçimde yaşamanın mecbur bıraktığı iletişim ihtiyacı nedeniyle ile konuşmayı keşfetti. Sözcükler kendini ifade etmeye yetmediği durumlarda, sözcüklere bazı ritmik hareketler ve ezgiler de eklemeyi düşündü. Bu şekilde çalışma, basit hale geliyor; daha zevkli oluyordu. Zaman geçtikçe tabiatın güzelliklerinden daha çok etkilendiler ve sözcükleri, cümleleri de güzelleştirdiler, bunun sonucunda da şiir ortaya çıktı. Ortaya çıkan şiirler daha sonraları dans ve müzik ile birleşerek sahne, perde ve izleyicilerin de içine girdiği bir oyuna evrildi.

Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirin doğuşu
B) Tiyatronun doğuşu
C) Şiir ve tiyatronun benzerlikleri
D) İletişimin nasıl oluştuğu
E) İnsanların neden çalıştıkları

3-“Fugu” yemek için bir mekana gidenler, aşçının basit bir yanlış yapması insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Çünkü Japon mutfağının literatüre “en ölümcül özel yemek” adıyla sunduğu bu yemek, çok zehirli bir balık olan “fugu” balığından yapılmaktadır. Tek bir küçük balık, otuz parça biçiminde parçalara ayrıldığı durumda ve her bir lokma bir kişiye düşecek biçimde, otuz insanı aynı anda öldürebilme potansiyeline sahiptir. Buna rağmen Fugu’yu afiyetle tüketenler dünya çapında gittikçe çoğalmaktadır.

Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Japon mutfağı
B) Zehirli balık yemekleri
C) Japonların yemek kültürü
D) Zehirli fugu balığının yemeği
E) Fugu balığının özellikleri

4- Japonyanın en yüksek dağı Fuji Dağı’dır. Ancak dahası, Japonya’nın kültürel simgelerinden biridir. Dini anlamı ve sanatsal önemi Japonlar için çok fazla olan Fuji Dağı, UNESCO’nun dünya üzerindeki kültürel miraslar arasında kabul ettiği tek dağdır. Üzerindeki 8 tapınak, 5 göl, sayısız ahşap konaklama evi, mağaralar ve şelaleleriyle Fuji Dağı tam bir görsel şölen sunmaktadır.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuji Dağı’nın özellikleri ve önemi
B) Japonya’nın önemli dağları
C) Japonya’nın kültürü
D) Fuji Dağı’nın doğal yapısı
E) Fuji Dağı’nın diğer dağlardan farkı

5- On altı yaşındaki Rus Maksim Mikhaliov, bir radyo programında bir orman patoloğunun ağaçların sağlık durumlarını tespit etmek için ne kadar çok çaba harcadığını dinleyince, bu işi yapmanın daha kolay bir yolunu bulabileceğini düşünerek üniversiteden arkadaşlarıyla “Ormancı” adını verdiği bir robot geliştirdi. Dünya Robot Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ormancı, ağaçların ormandaki konumunu kaydediyor, türlerini tespit ediyor, gövdelerinin boyunu ölçüyor ve ağaçların sağlıklı olup olmadığını tespit ediyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A) Ağaçların hastalıkları
B) Ormanların sağlıklı olması
C) Ağaçların yapıları
D) Ağaçların türleri
E) Ormancı isimli robot

6- Yirminci yüzyılın başında endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan sanayi makinelerinin sesi, ilerlemenin ve daha iyi bir yaşamın sembolü kabul edilirken, günümüzde endüstrileşmenin olumsuz yönlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gürültü, insan sağlığını hiç de azımsanmayacak ölçüde etkileyen önemli çevresel etkenler arasında. Özellikle trafikten, sanayiden ve eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel gürültü önemli yerel çevre sorunlarından biri.

Bu paragrafın başlığı olmaya uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayileşme
B) Endüstrileşmenin etkileri
C) Gürültü kirliliği
D) 20. yüzyılda sanayi
E) Trafik sorunu

7- Çok basit ve sıradan de olsa, her nedense insanlar kaçırdıkları fırsatları gözlerinde büyütür. Kapınızı çalan fırsatın kıymetini o an bilmeli ve ona göre değerlendirmelisiniz. Aksi halde kaçırılan fırsat ne kadar önemli de önemsiz de olsa o fırsatı kaçırdığınız için pişman olacaksınız.

Bu paragrafın bütününde anlatılmak isteneni başlık olarak yazmak istesek aşağıdaki atasözlerinden hangisi başlık olabilir?
A) Kaçan balık büyük olur.
B) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
C) Acele işe şeytan karışır.
D) Ne ekersen onu biçersin.
E) Bugünün işini yarına bırakma.

PARAGRAFTA BAŞLIK TESTİ YANITLARI: 1- C    2- B    3- D    4- A    5- E    6- C    7- A

Paragrafta Baslık Konu Test Soruları
Paragrafta Baslık Konu Test Soruları

Yorum yapın