Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları

PDF Olarak İndir

ENİS BATUR

(1952-…) Şiir, deneme, eleştiri türünde eserler yazan sanatçının eserleri Yeni Dergi, Türk Dili, Soyut gibi dergilerde yayımlanmıştır. Sinema eleştirileri de yapmıştır. Şiirleriyle Cemal Süreya, Altın Portakal, Necatigil Ödüllerini; denemeleriyle ise TDK Ödülü’nü kazanmıştır. Eserleri: Şiir: Eros ve Hgades, Bir Orta Çağ Yalnızlığı, Nil, İblise Göre İncil, Kandil, Tuğralar Düzyazı: Kediler Krallara Bakabilir, Perec Kullanım Kılavuzu, Bu Kalem Bukalemun, Türkiye’nin Üçlemi

FETHİ NACİ KALPAKÇIOĞLU

(1927-2008) Nurullah Ataç’ın devamı niteliğinde olan Fethi Naci, romanın gelişmesi için toplumda bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğini savunmuştur. Roman eleştirmenliği de yapmış olan sanatçı, 1981’de yayımladığı Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme adlı incelemesiyle benzersiz bir eser ortaya koymuştur. Eserleri: Az Gelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm, Emperyalizm Nedir, Gerçek Saygısı, On Türk Romanı, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, Eleştiri Günlüğü, Gücünü Yitiren Edebiyat, Denemeler, Eleştiriler, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Vedat Türkali

İSMAİL HABİP SEVÜK

(1892-1954) Edebiyat tarihçisi olan sanatçı, liseler için ders kitapları hazırlamıştır. Türk Teceddüt Edebiyatı tarihi adlı eseriyle (1925) adını duyuran Sevük, bu eserinde şair ve yazarların hayatlarını, eserlerini coşkun ve lirizm yüklü bir dille ele almıştır. Eserleri: Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, O Zamanlar, Carablus Köprüsü, Yurttan Yazılar, Tuna’dan Batı’ya, Atatürk için, Avrupa Edebiyatı ve Biz, Edebiyat Bilgileri

PERTEV NAİLİ BORATAV

(1907-1998) Cumhuriyet Dönemi folklor araştırmacısıdır. İnceleme ve araştırma yazıları yazmış, bu yazıları Yurt, İnsan, Dünya gibi dergilerde yayımlamıştır. Sanatçı Folklor ve Edebiyat adlı kitabıyla Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Eserlerinde akıcı, açık bir dil; sağlam bir biçim göze çarpar. Köroğlu Destanı üzerinde duran sanatçı; birçok masal, halk hikâyesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatro, fıkra ve şiirlerden oluşan bir arşiv kurmuştur. Eserleri: Köroğlu Destanı, Halk Edebiyatı Dersleri, Folklor ve Edebiyat I -II, Bey Böyrek Hikâyesine Ait Metinler, Nasrettin Hoca, Zaman Zaman İçinde, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Az Gittik Uz Gittik, 100 Soruda Türk Folkloru

RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN

(1892-1959) 1914-1918 yıllarında sanatçılarla yaptığı söyleşilerden oluşan Diyorlar ki adlı eseri edebiyatımızda bu türün ilk örneği olarak kabul edilir. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat adlı eseri Atatürk’le yapılan ilk konuşmalardan biridir. Yine Atatürk’ün Hastalığı, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki adlı eserleri de bu türden eserlerdir. Eserleri: Mülakat: Diyorlar ki, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’le Mülakat, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki Anı: Atatürk’ün Hastalığı, Atatürk’ü Özleyiş Deneme: Geçmiş Günler, Boğaziçi Yakından, İstiklal Yolunda, Ayrılıklar Mensur Şiir: Damla Damla

SABAHATTİN EYUBOGLU

(1908-1973) Denemelerini Mavi ve Kara, Sanat Üzerinde Denemeler adlı eserlerde toplayan sanatçı, bu yazılarında kültür konularını hümanist bir yaklaşımla ele almıştır. Ömer Hayyam’ın Rubailerini, La Fontaine’nin bütün Masallarını, Albert Camus’un Denemelerini Eflatun’un Devlet adlı eserlerini Türkçeye çevirmiştir. Eserlerinde temiz, akıcı bir dil kullanan sanatçının sağlam bir üslubu vardır. Eserleri: Deneme: Mavi ve Kara, Sanat Üstüne Denemeler, Mavi l-Söz Sanatları Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Mavi ll-Görsel Sanatçılar Üzerine Denemeler ve Eleştiriler İnceleme-Araştırma: Fransız Realizmi, Fatih Albümüne Bakış, Yunus Emre’ye Selam, Pir Sultan Abdal, Gökyüzü Mavi Kaldı, Bütün Yazıları I / II Çeviri: Evin İçi, Devlet, Denemeler, Bütün Masallar, Gargantua, Eşekarıları

ŞEVKET RADO

(1913-1988) Resimli Hayat, Ses, Resimli Roman gibi dergileri çıkaran sanatçı; şiir, fıkra, deneme, sohbet (radyo konuşmaları) gibi türlerde eserler vermiştir. Sohbetlerinde genellikle didaktik bir yol izlemiş, gençlere doğru yolu gösteren, onlarda yaşama sevinci uyandıran, hayatın güçlüklerini iyimser bir anlayışla yorumlayan bir tablo çizmiştir. Eserleri: Şiir: Şiirler- Kördüğüm ve Ötekiler Deneme-Sohbet: Eşref Saat, Ümit Dünyası, Aile Sohbetleri, Hayat Böyledir Gezi: 50. yılında Sovyet Rusya

Yorum yapın