Faruk Nafiz Çamlıbel

PDF Olarak İndir

(1898-1973) İstanbul’da doğan Faruk Nafiz, ilk ve orta öğretimini Bakırköy Rüştiyesi’nde tamamlayıp Tıp Fakültesi’ne girdi ancak mezun olamadan ayrıldı. Kayseri, Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Uzun süre milletvekilliği yaptı.

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk şiirlerini Birinci Dünya Savaşı başlarında yayımladı. Daha ahenkli bulduğu için ilk şiirlerini sade bir dille fakat aruz ölçüsüyle yazdı. Aruzu Türkçeye başarılı bir şekilde uyguladı. 1918 yılında çıkan “Şarkın Sultanları” adlı kitabındaki şiirleri aruz ölçüsüyle yazdı. İlk dönem şiirlerinde Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti şairlerinin etkisi vardır. 1919 yılında çıkardığı “Dinle Neyden” adlı kitabında ise “Beş Hececilerin eğilimlerini sundu, bu kitaptaki şiirlerde hece ölçüsünü kullandı. Faruk Nafiz, heceyi sıradanlıktan ve dağınıklıktan kurtararak ona yeni, değişik düzenler ve zengin şekiller vermiştir. Hem aruzla hem de heceyle yazdığı şiirlerinde Türkçeyi güzel, ahenkli bir şekilde kullanmıştır.  Yahya Kemal, Faruk Nafiz’in şiirlerinden “Bir lübbüdür cihânda eiezz-i lezâizin Her mısra-ı güzîdesi Faruk Nafiz’in diye övgüyle söz eder.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde İşlediği Konular ve Temalar

Ele aldığı başlıca konular aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, millî tarih, Atatürk ve Anadolu’dur. Daha çok, aşk konusu çerçevesinde yazdığı ilk dönemdeki şiirleri romantik duygu ve hayallerle süslü olan Faruk Nafiz, 1922 yılında Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak gidince Anadolu’nun gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Aynı şekilde çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapan sanatçı, Anadolu’nun folklorik dokusunu yakından tanıdı ve eserlerine yansıttı. Anadolu’da dolaşırken edindiği izlenimleri anlattığı ve ona büyük bir ün kazandıran Han Duvarları şiiri onun Anadolu’ya yönelişinin bir yansımasıdır. Bu uzun şiirinde gerçeklikle lirik duyguyu birleştirdi. “Çoban Çeşmesi” ve “Akarsu” ile Anadolu insanını, içinde yaşadığı toprağın macerasıyla birlikte şiirleştirerek memleket edebiyatına ait güzel örnekler verdi.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiir Kitapları

İlk örneklerini Abdülhak Hamit’te gördüğümüz manzum tiyatro tarzında da eserler kaleme alan Faruk Nafiz, teknik bakımdan kusurlu, basit bir kuruluşu olan “Canavar” adlı manzum piyesininde Anadolu ve Anadolu insanını anlattı. Millî Mücadeleyi ve Atatürk’ü de yakından tanıyan Faruk Nafiz, teknik ve sahne kullanılışı bakımından yetkinlik gösteren “Akın” ve “Özyurt” adlı piyeslerinde Atatürk’ün tarih görüşünü, millet ve insan anlayışını ortaya

Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir Biyografisi Şiirleri

(1887-1973) Beş Hececilerin en genç ve en başarılı şairlerinden olan Çamlıbel, ilk şiirlerinde aşk temasını işlemiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerinde bireysel konulara, Anadolu ve memleket sevgisine yer vermiştir. 1918 yılında yayımladığı Şarkın Sultanları adlı şiir kitabıyla çok ses getirmiş, Dinle Neyden ve Gönülden Gönüle adlı kitaplarını peş peşe yayımlamıştır. Aruzu mükemmel bir şekilde kullanmış, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’le birlikte aruzun son temsilcilerinden biri sayılmıştır. Han Duvarları şiiri sadece sanatçının hayatında değil, Cumhuriyet Dönemi şiirimizde bir dönüm noktasıdır. Anadolu ve Anadolu halkı bu şiirde ilk kez romantik duygulardan, destani söyleyişlerden uzaklaşılarak gerçekçi çizgilerle ele alınmıştır. Halk edebiyatı ve nazım biçimleriyle modern şiiri başarılı bir şekilde birleştirmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

Biyografi: Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri Şiir: Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Zindan Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Suda Halkalar, Han Duvarları, Tatlı Sert (mizahi), Elimle Seçtiklerim, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sükûn, Akar Su Tiyatro: İlk Göz Ağrısı, Canavar (Hece ölçüsüyle manzum olarak yazılmıştır.), Numaralar, Akın (Hece ölçüsüyle manzum olarak yazılmıştır.), Özyurt, Kahraman, Dev Aynası, Yayla Kartalı Roman: Yıldız Yağmuru

Faruk Nafiz Çamlıbel’in En Güzel Şiirleri

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Çoban Çeşmesi Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbel'in Ölümü Hatırlatan Kadın Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Ölümü Hatırlatan Kadın Şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbelin Firari şiiri
Faruk Nafiz Çamlıbelin Firari şiiri

BAŞKA BİR KAYNAK:

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

(1898-1973) İstanbul’da doğan Faruk Nafiz, ilk ve orta öğretimini Bakırköy Rüştiyesi’nde tamamlayıp Tıp Fakültesi’ne girdi ancak mezun olamadan ayrıldı. Kayseri, Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Uzun süre milletvekilliği yaptı.

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk şiirlerini Birinci Dünya Savaşı başlarında yayımladı. Daha ahenkli bulduğu için ilk şiirlerini sade bir dille fakat aruz ölçüsüyle yazdı. Aruzu Türkçeye başarılı bir şekilde uyguladı. 1918 yılında çıkan “Şarkın Sultanları” adlı kitabındaki şiirleri aruz ölçüsüyle yazdı. İlk dönem şiirlerinde Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti şairlerinin etkisi vardır. 1919 yılında çıkardığı “Dinle Neyden” adlı kitabında ise “Beş Hececilerin eğilimlerini sundu, bu kitaptaki şiirlerde hece ölçüsünü kullandı. Faruk Nafiz, heceyi sıradanlıktan ve dağınıklıktan kurtararak ona yeni, değişik düzenler ve zengin şekiller vermiştir. Hem aruzla hem de heceyle yazdığı şiirlerinde Türkçeyi güzel, ahenkli bir şekilde kullanmıştır.  Yahya Kemal, Faruk Nafiz’in şiirlerinden “Bir lübbüdür cihânda eiezz-i lezâizin Her mısra-ı güzîdesi Faruk Nafiz’in diye övgüyle söz eder.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde İşlediği Konular ve Temalar

Ele aldığı başlıca konular aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, millî tarih, Atatürk ve Anadolu’dur. Daha çok, aşk konusu çerçevesinde yazdığı ilk dönemdeki şiirleri romantik duygu ve hayallerle süslü olan Faruk Nafiz, 1922 yılında Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak gidince Anadolu’nun gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Aynı şekilde çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapan sanatçı, Anadolu’nun folklorik dokusunu yakından tanıdı ve eserlerine yansıttı. Anadolu’da dolaşırken edindiği izlenimleri anlattığı ve ona büyük bir ün kazandıran Han Duvarları şiiri onun Anadolu’ya yönelişinin bir yansımasıdır. Bu uzun şiirinde gerçeklikle lirik duyguyu birleştirdi. “Çoban Çeşmesi” ve “Akarsu” ile Anadolu insanını, içinde yaşadığı toprağın macerasıyla birlikte şiirleştirerek memleket edebiyatına ait güzel örnekler verdi.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiir Kitapları

İlk örneklerini Abdülhak Hamit’te gördüğümüz manzum tiyatro tarzında da eserler kaleme alan Faruk Nafiz, teknik bakımdan kusurlu, basit bir kuruluşu olan “Canavar” adlı manzum piyesininde Anadolu ve Anadolu insanını anlattı. Millî Mücadeleyi ve Atatürk’ü de yakından tanıyan Faruk Nafiz, teknik ve sahne kullanılışı bakımından yetkinlik gösteren “Akın” ve “Özyurt” adlı piyeslerinde Atatürk’ün tarih görüşünü, millet ve insan anlayışını ortaya

Yorum yapın