Tevfik Fikret

PDF Olarak İndir

Tevfik Fikret Kimdir Hayatı Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

Servetifünûn Edebiyatı’nın kurucusu, şiir alanındaki en büyük temsilcisidir. Edebiyat tarihimizde Servet-i Fünun şiiri denince akla Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret gelmektedir. Sanat yaşamı iki ayrı dönem içerisinde incelenebilir. Birinci dönem Servet-i Fünun Edebiyatı hareketinin içinde bulunduğu dönemdir. Bu dönemde “sanat için sanat” anlayışla ürünler vermesine karşın yine de toplumsal konuların sınırını zorlamıştır. İkinci dönemde ise (1901’den sonra) toplumsal konulara yönelmiş, “toplum için sanat” anlayışıyla ürünler vermiştir.

Nazmı nesre yaklaştırmıştır. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Parnasizmden etkilenmiştir. İstanbul’dan nefret eder, İstanbul’u fahişe bir kadın’a benzeterek istibdat yönetimine ve buna boyun eğen zihniyete nefretini “Sis” şiirinde dile getirmiştir. Yahya Kemal ise İstanbul’un güzelliklerini anlattığı “Sis’te Söyleniş” şiirini Tevfik Fikret’in bu şiirine karşılık yazmıştır. “Tarih-i Kadim”de inançlarını tamamen yitirdiğini göstermiştir. “Bir Lahza-i Taahhur”da II. Abdülhamit’e olan nefretini açıklamıştır. “Ferda”da gençlere seslenmiştir. Sone nazım şeklini kullanan ilk şairimizdir. Müstezatı serbest müstezat haline getirmiştir.

Manzum hikaye türünde eserleri vardır: Balıkçılar, Nesrin, Hasta Çocuk, Ramazan Sadakası. Tevfik Fikret’in nesirleri de “Dil ve Edebiyat Yazıları” adıyla kitaplaştırılmıştır. Şermin, hece ölçüsü ve sade Türkçeyle çocuk şiirleri yazdığı kitabıdır.

Tevfik Fikretin Eserleri

Şiir: Rubab-ı Şikeste, Rubab’ın Cevabı, Haluk’un Defteri, Şermin, Sis, Tarih-i Kadim, Ferda, Bir Lahza-i Taahhür, Han-ı Yağma, Promete, Çınar, Millet Şarkısı

Yorum yapın