Mehmet Akif Ersoy

PDF Olarak İndir

Mehmet Akif Ersoy Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

İstiklal Marşı (1921) şairimizdir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kahraman Türk ordusuna ve Türk milletine armağan ettiği için Safahat kitabına almamıştır. Özellikle dini, milli, lirik, epik özellik taşıyan şiirleriyle tanınmıştır. Öğretici yönü ağır basan din, ahlak, vatan konularını işlediği şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmıştır. Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.

Mehmet Akif Ersoy, tüm şiirlerini aruzla yazmıştır ve aruzu Türkçeye başarılı bir şekilde uygulamıştır. “Toplum için sanat”, anlayışını benimsemiştir. “Cehalet, ahlaksızlık, fakirlik, savaş, bunalım” şiirlerindeki başlıca temalardır. Realist bir sanatçıdır. Karşılıklı konuşmalara yer verdiği manzumelerinde aruzu kusursuz kullanmıştır. Mehmet Akif Ersoy edebiyat hayatı boyunca İslamcılık akımını benimsemiş ve bu yönde eserler vermiştir.

Batıcılık ve Türkçülük akımına karşıdır. Kocakarı ile Ömer, Seyfi Baba, Meyhane, Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi önemli manzum hikayeleridir. Safahat: Yedi kitaptaki 108 şiirde 11240 dize vardır. En uzun eser 2292 dizeyle Asım’dır.

Mehmet Akif Ersoy’un en önemli eserleri olan kitapları sırasıyla inceleyelim:

1. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eseri: Hayatın safhaları, bölümleri anlamındadır. 44 manzumede şairin kendi hayatının çevresinde İstanbul insanlarını, semtlerini, eğlence ve göreneklerini tanırız.

2. Süleymaniye Kürsüsünde: Caminin edebiyata giriş örneğidir. 1002 dizelik eser, İstanbul içi ve Doğu dünyası gezileri, izlenimleri, gözlemlerini anlatır.

3. Hakk’ın Sesleri: On manzume, 482 dizelik kitap dini edebiyatın örneğidir. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” gibi ayetlerin yorumundan ibarettir.

4. Fatih Kürsüsünde: 1692 dizelik ve 28 bölümlük tek manzumede şair bu defa Fatih Cami’ndedir. Öğleden ikindiye kadar konuşan hoca, halkı dört gruba ayırır: Tevekkülcüler, kötümserler, bozulmuş gençlik ve eğlence düşkünleri.

5. Hatıralar: On manzumelik kitap 1314 dizedir. Öz eleştiriyle başlayan Mehmet Akif, Berlin ile Necim Çölleri’ne yaptığı gezileri aktarır. Berlin’i belediye ve şehircilik yönünden beğenen şair İstanbul’dan adeta utanır. Karşılaştırma yoluyla değişmeyi vurgular.

6. Asım: Hem bir destan hem de bir sözlü uzun tiyatro sayabiliriz bu kitabı. “Serseri mi Kahraman mı” başlığıyla okul oyunu metni oluşturacak Asım’ı öğretmen adayları oynamışlardı.

7. Gölgeler: 41 şiirde 1374 dize var. 1933’te Mısır’da ilk baskısı yapılan eser, hüzünlü ve küskün şairin durumunu ve duygularını yansıtır.

Yorum yapın