Paragrafta Yapı Test

PDF Olarak İndir

Paragrafta Yapı ile ilgili Test Soruları Çözümleri

1. ve 2. paragrafta ana düşünce ve düşünceyi geliştirme yolları sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Araştırmalar, kinayeli konuşmanın “zekânın en üstün hali” olduğunu söylüyor ve kinayeli olmanın iş hayatında da başarı getireceğini iddia ediyor. (II) Alaycı konuşan insanlar, çoğu zaman bulundukları ortamı neşelendirirler. (III) Sürekli olarak etrafta uçuşan şakalar herkese kendisini iyi hissettirir; fakat genelde durum profesyonel hayata geldiğinde pek faydalı olduğu söylenmez. (IV) Muhtemelen size de üst mevkiinizde olan kişiler ciddi olmanın başarıyı getireceğini söylemiştir; ancak araştırmalar bunun tam aksini söylüyor. (V) Araştırmalara göre kinaye yapmayı seven kişiler sadece çevresindekileri mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı düşünce güçlerini geliştirerek daha başarılı olabiliyor.

1-Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı kaç numaralı cümlede verilmiştir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

2-Bu paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) I ve V
B) I, III ve V
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

3. ve 4. paragraf bilgisi sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Ne dersek diyelim “insan”a çağrışımı olan bir yazardır Shakespeare. Ne çok şey gösterir bize. Yüzleşmeden hatırlamaya, öfkeden aşka, savaştan barışa, kinden sevince, ölümden yaşama dair öylesine çok şeyi getirip önümüze koyar ki, hayatın sağanağında yaşarken bunların tümünün bizde, benliğimizde saklı olduğunu da düşünürüz onunla zaman zaman. Harold Bloom’un şu tespiti de o yönde: “Eğer Shakespeare yoksa bizim içimizde tanıyabileceğimiz benlikler yoktur.”

3-Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Düşünceleri alıntılamalarla pekiştirme
B) Karşıtlıklardan yararlanma
C) İkilemelerden yararlanma
D) Karşılaştırmadan yararlanma
E) Koşul içeren cümleye yer verme

4-Bu paragraftaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrıntıları fark etmeden, koşuşturma içinde
B) Hisleri belli etmeden, çok konuşmadan
C) Yalnızlık içinde
D) Çok düşünmeden
E) Zaman ayırmadan

5- Binicilik, binici ve atının seviyesi ve tekniği bakımından sahip oldukları kabiliyeti ortaya koyan bir spor gösterisidir. Binicilik yarışmaları üçe ayrılır: Engelli yarışma, gerek yürüyüş, gerek sıçrama yönünden çok dikkat ve kesinlik isteyen bir yarışmadır. Eğitim yarışmasında, atın eğitim durumu ölçülür. Komple yarışmalarda, engel aşma, eğitim derecesi, binicinin ustalığı, yokuş tırmanış ve iniş, duvar, ağaç kütüklerini aşmalar yapılır.———-

Bu “paragrafın sonuna düşüncenin akışına” göre,
I. Bedenleri küçük olan jokeyler, pantolon, çizme, bluza benzer jokey ceketi ve takviyeli miğfer taşırlar.
II. Komple spor gösterileri halinde olduğundan izlemek de çok zevklidir.
III. Bu yarışmalar için gerek at, gerekse binici yönünden çok yüksek niteliklere ihtiyaç vardır.
yukarıdakilerden hangileri getirilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

6-
I. Bu bahçelerin amacı hastaları, hastanelerin ve tedavi merkezlerinin soğuk ve stresli ortamından bir nebze olsun uzaklaştırabilmek ve tedavi sürecini kısaltmak.
II. Günümüzde bazı sağlık merkezleri vücudumuzu iyileştirirken aynı zamanda ruhumuza da iyi gelecek “terapi bahçeleri” oluşturmaya çalışıyor.
III. Hatta bazı sağlık merkezleri işi biraz daha ileri götürerek baştan aşağıya yenilikçi bir mimari tarzda tasarlıyor bahçelerini.
IV. Öyle ki içinde mis kokulu çiçekler, kıvrıla kıvrıla giden patika yollar, yeşillikler, derelerden akan tertemiz sular ve daha birçok şey var.
V. Bu bahçelerin gerçekten tedaviye yardımcı olup olmadığını merak ediyorsanız birçok bilimsel çalışma terapi bahçelerinin tedaviyi hızlandırdığını kanıtlıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istenirse hangisi baştan dördüncü olur?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

7. ve 8. paragrafta yapı sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Genç yaşlardaki insanlar birçok farklı sebepten dolayı öğrendikleri şeyi daha çok kavrar ve haliyle daha fazla ve daha hızlı öğrenirler. Bunun başlıca sebepleri genç yaşlardaki insanların zihninin yeni fikirlere daha açık oluşu, öğrenmeye karşı daha az istikrarlı bir duruş ve çevresindeki insanların yeni bir şey öğrenmek hakkında onları cesaretlendiriyor oluşudur. Fakat ilerleyen yaşlarla birlikte bu süreç yavaşlamaya başlar. Bunun en önemli sebebi insanların bildikleri şeylere daha fazla güvenmesidir. Bunun yanında okulda
aldıkları eğitimin öğrenme kabiliyetlerini belli sınırlara sevk etmesi de sebep olarak gösterilebilir.

7-Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanların öğrenme hızı yaş ilerledikçe azalır.
B) Yaşlı insanlar bir şey öğrenmek istemezler.
C) Genç insanları öğrenmeye sevk etmek gerekir.
D) İnsanlar gençken daha zeki olurlar.
E) Beynini geliştiren insanlar yaşlılıkta da öğrenebilir.

8- Bu paragrafa göre insanların yaşlandıkça öğrenme hızının azalmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beynin hasar görmesi
B) Kendi bilgilerine olan güvenleri
C) Yanlış eğitim almaları
D) Kitap okumamaları
E) Merak duygusunu yitirmeleri

9. ve 10. paragrafta yapı sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İlk dize sadece şiirin başlangıç dizesi değildir. Aynı zamanda şiirin bütün potansiyelini içinde barındıran en önemli dizesidir. Şiirin geçmiş ve geleceği bir potansiyel olarak ilk dizededir; bütün kodları, mantığı, yapısı, zamanı ve uzamı bu ilk dizede saklıdır. Bu ilk dize şiirin, tıpkı bir nehrin doğduğu yerin, nehrin
tamamını ve nasıl akacağını belirlemesi gibi, var olma tarzını, işleyişini etkiler, akışı belirler. Bu bağlamda, ilk dize şiirin varlık nedeni olduğu kadar, onun nasıl olacağına hükmeden bağlayıcı ve zorlayıcı nedendir de.

9- Bu paragrafın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi yoktur?
A) Koşul içeren cümle
B) Kişisel görüş içeren cümleler
C) Benzetme (teşbih)
D) Tanımlama
E) Karşılaştırma

10-Aşağıdakilerden hangisi bunları söyleyen birinin düşüncesi olamaz?
A) Şiir, ilk dizenin baskısına sınırsız boyun eğer.
B) Şiir, ilk dizeden ne kadar özgürleşirse o kadar etkileyici olur.
C) Bir şiirde dizeler ilk dizenin belirlediği düzen içinde birbirlerini takip ederler.
D) Şiirde ilk dizenin çağrıştıkları, şiirin temelini oluşturur.
E) Şiirde diğer dizeler, ilk dizenin çağrışımlarından doğar.

11 . ve 12. paragrafın yapısı sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Birçok çalışma, kaygının hafızayı zayıflatıp konsantrasyonu azaltabileceğini göstermiştir ancak yeni araştırmalar, kaygının performansı her zaman azaltmadığını ortaya koyuyor. (II) 2017 yılındaki bir araştırma, kaygının insanları daha iyi motive edebileceğini ortaya koydu: Araştırma sonucunda stresli bir durumu bir tehdit olarak değerlendiren kişilerin bu durumu enerjiye de çevirebileceği görülmüştür. (III) Örneğin; öğrenciler, sınavlarda kötü bir not alma kaygısından dolayı oturup daha sıkı ders çalışabilirler oysa birçok kişi enerjisini kaygısını bastırmaya ya da tamamen önlemeye çalışmak için kullanır. (IV) Aslında kaygı, hedeflerinize ulaşmak için size bir basamak bile olabilir; araştırmacılar, kişilerin kaygılarını kabul ettikleri zaman daha iyi performans gösterdiğini keşfetti. (V) Kişilerin, kaygılı hissetmesinin duygu süreçlerinin bir parçası olabileceğini kabul etmeleri, zaman ve enerjilerini hedeflerine ayırmalarına yardımcı olabilir ve kaygının performansı artırmasını sağlayabilir.

11- Bu paragrafın ana fikri numaralanmış cümlelerden hangisinde verilmiştir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

12- Bu paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ve amaç sonuç içeren yargılar birlikte verilmiştir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

13- (I) Çamaşır kurutma makineleri günümüzde ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline geldi. (II)Kadınların iş hayatına daha fazla girmesi ile birlikte ev işlerine ayrılan vakit eskiye göre büyük oranda azaldı. (III) Ancak yine de bir evin işi öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil, bunu en iyi kadınlar bilir. (IV)Çamaşır kurutma makinalarının çamaşırları asma ve toplama işlerini ortadan kaldırması aslında 1800’lü yılların başında Fransız M. Pochon, kol gücü yardımı ile çalışmakta olan bir kurutma makinesi icadı ile başladı. (V) Elektrikli kurutma makinesi icadı ise 1840’lı yıllarda Brooks Stevens tarafından ilk pencereli ve elektrikli çamaşır kurutma makinesinin üretimi ile başladı.

Bu paragrafı iki parçaya ayırmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

14- Oyunculuk ve edebiyatı sanatın bir parçası olarak görüyorum, tıpkı zincirin halkaları gibi diyebiliriz. Mutluyum diyebilirim, hatta daha ziyade Allah’ın lütfettiği şeylerden dolayı şükrediyorum. Çünkü hem kendimi ifade edebilme, hem yazabilme, hem oynayabilme yetisi, akıl sağlığı ve iyi bir aile vermiş.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olabilir?
A) Oyunculuk ve yazarlığı aynı anda nasıl ilerletiyorsunuz?
B) Oyunculuğa yönelmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz?
C) Avukatlıktan yazarlığa nasıl bir geçiş yaşadınız?
D) Nasıl bir eğitim hayatı geçirdiniz?
E) Bu rolden sonra nasıl tepkiler almaya başladınız?

15- Kelime anlamı “sıfır noktasından işe başlamak” olan “startup” Türkçede “yeni girişim” olarak tanımlanır. Bir pazar ihtiyacını gidermek için yenilikçi bir ürün ya da hizmet ortaya koyan, hızlı büyüme için tasarlanmış, teknolojiyi kullanan, geniş kitlelere hitap eden, sürekliliğe sahip ve gelişmeye müsait girişim fikirlerine “startup” denir.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan “hangisine yanıt olabilir”?
A) Girişim nedir?
B) Startup nedir?
C) Yeni bir girişim nasıl yapılır?
D) Yeni bir ürün nasıl oluşturulur?
E) Yeni bir girişim yapmak için neler yapmak gerekir?

Paragrafta Yapı Düşüncenin Akışını Bozma Soruları

16- (I) Özellikle gençlerin yakından takip ettiği sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. (II) Adeta dijital dünyamız haline geldi. (III) Gençler gün boyu -hatta geceleri- sosyal medyayı kullanıyor. (IV) Sosyal ilişkiler kuruyor, bilgi ediniyor ve çeşitli konularda paylaşımlarda bulunuyorlar. (V) Araştırmacılar, gençlerin sosyal medya kullanımı arttıkça daha az mutlu olmasında sosyal karşılaştırmanın etkili olduğunu savunuyor.

Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

17-  (I) Hayatım boyunca kitaplarla iç içe oldum, o sayfaların konusunu bile bilirim. (II) Yaşadığım alanda daima onların bir odası olur. (III) Ama son zamanlarda kitaplarımı düzenleme konusunda sorunlar yaşıyorum. (IV) Gittiğim her yere onları da götürürüm. (V) Bavulumda daima yanımda birden fazla kitap taşımak için yer bulunur.

Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

18- Bedri Rahmi, Burgaz’a Sait Faik’i ziyarete gelmişti her zamanki gibi. Biraz yürüdüler, deniz kenarındaki küçük kahvede çay içtiler. Sait Faik balık tutmanın inceliklerini öğreniyordu ve adaya gelen dostlarıyla balığa gitmek istiyordu. ———–

Bu paragraf düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) Sırılsıklam olmuş halde güç bela ulaştılar Burgaz’a, Sait Faik hemen kayığı bağladı.
B) Sait Faik huzursuzlanıyor, içi içine sığmıyor, bir havaya bir adaya bakıyordu.
C) Saatler geçti, ne kadar balık yakaladılar bilmek mümkün değil ama bir arada olunca sohbet öyle bir aktı ki zamanı fark etmediler.
D) Bedri Rahmi’yi balık tutmaya ikna etti; balıkçı kayığını ve birkaç parçadan oluşan balık takımını da kayığa atıp Sivriada’ya doğru kürek çekmeye başladılar.
E) Hava kararmış, Burgaz’ın ışıkları yanmış, deniz yüzeyinde yakamozlar belirmişti.

19- İnsanların sıkça yaptığı “yemeğini paylaşmak” diğer canlı türlerinde ender rastlanan bir durum. Kurtlar, aslanlar, bazı kuş türleri, böcekler ve yarasalar yiyeceklerini paylaşıyor. Ancak yalnızca genetik akrabaları ve tünek arkadaşlarıyla. Bilim insanları yiyecek paylaşımını bir özgecilik göstergesi olarak değerlendiriyor ancak bu davranış en çok birbiriyle yakın akraba olan hayvanlar arasında görülüyor. ———–

Bu paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Böyle olduğunda da bu davranışın kaynağı yüce gönüllülükten çok, yakın genetik ilişkiye işaret ediyor.
B) Yarasalar arasındaki genetik ilişkileri açıklığa kavuşturmak isteme nedenlerinden biri de bu.
C) Etobur hayvanların birçok türü sayıları binleri bulan kalabalıklar halinde yaşıyor.
D) Hayvanların beslenme alışkanlıkları hakkındaki ipuçları büyük önem taşıyor.
E) Hayvanların tüneklerinin yerleri belirlenerek buralarda inceleme yapılıyor.

Paragrafta Yapı Parçayı İkiye Bölme Soruları

20- (I) Kültürümüzde “el almak” şeklinde sıkça kullanılan bir deyim var. (II) Bu deyim beni her zaman etkilemiştir çünkü deyimin alt satırlarındaki önermenin toplum yaşamımız için hayati bir öneme sahip olduğunu biliyorum. (III) Bu alt metinse bana göre deneyim ve bu deneyimi aktarmayı ifade ediyor. (IV) Ortalama 80 yıllık ömrümüzde ne çok şey görüyor, neler neler öğreniyoruz. (V) Deneme yanılma yoluyla, kimi zaman hatalar yaparak bir işin en doğru yapılış şekline vakıf hale geliyoruz.

Bu paragraf ikiye ayrılmak istenirse “ikinci paragraf hangi cümleyle başlar”?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

21- (I) Çift başlı mavi bir köpekbalığı fetüsü 2008 yılında Avustralya açıklarında, annesinin rahminde keşfedildi. (II) Bilim insanları, her geçen gün mutasyona uğramış bu balıklarla daha fazlasıyla karşılaşıyor. (III) Araştırmalara göre bu tür genetik anomalilerin nedeni aşırı avlanma olabilir. (IV)Çift başlı köpekbalıkları filmlerden fırlamış gibi duruyor; ancak bu canlılar gerçekten de var. (V) Üstelik bilim insanlarının söylediğine göre dünyanın dört bir yanında –ve çok daha sık– görülüyorlar.

Bu paragrafı iki parçaya bölmek gerekirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) V      B) IV     C) III     D) II     E) I

Paragrafın Yapısı Online Test Sorularının Yanıtları: 1- E 2- B 3- D 4- A 5- D 6- D 7- A 8- B 9- A 10- B 11- E 12- C 13- C 14- A 15- B 16- E 17- C 1 8- D 19- A 20- D 21- B

Paragrafta Yapı Online Test Sorularını PDF İNDİR

Paragrafta Yapı Online Test Soruları
Paragrafta Yapı Online Test Soruları

Yorum yapın