Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi

PDF Olarak İndir

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Sorularının Çözümleri

Paragrafta Yardımcı Düşünceler “ulaşılabilir” soru kökü

1- Onun günlüklerinde kendisiyle sürekli savaşan, mücadele eden bir insan görürken, otobiyografisinde bu savaşını göremeyiz. Otuzlu yaşlarında yazdığı günlüklerinde acılarını, pişmanlıklarını, hatalarını günü gününe not etmiştir. Elli yaşına yaklaştığı aylarda kaleme aldığı otobiyografisinde ise pişmanlıktan ve çatışmadan eser yoktur.

Bu parçada bahsedilen yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yaşı ilerledikçe yazma yeteneğini kaybetmiştir.
B) Yaşı ilerledikçe yaşadıklarını olgun bir şekilde karşılamayı öğrenmiştir.
C) Otuzlu yaşlarındayken duygularını daha iyi ifade ettiği eserler yazmıştır.
D) Yaşlandıkça hislerini belli etmemeyi öğrenmiştir.
E) Otuzlu yaşlarında yazdığı eserleri daha çok okura ulaşmıştır.

2- Şair Neruda’yı hayata hazırlayan sebeplere baktığımızda doğayı ve sevgiyi bulmaktayız. Neruda, şiiri ile dünya arasındaki bağı çocukluğunu geçirdiği okyanus kıyılarında, Şili’nin ormanları içinde kurmaktadır. İlk şiirini on üç yaşında yazan şair için bu durum adeta bütün yaşamı boyunca bir anlaşma, bir gizil güç olarak deveran etmektedir.

Bu parçadan “Neruda” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerinin konusunu doğa ve sevgi oluşturur.
B) Şiirlerini okyanus kıyılarında yazmıştır.
C) Şiirlerinde büyüdüğü yerin ve bu yerin doğasının etkileri vardır.
D) İlk şiirlerini başarısız bulduğundan yayımlamamıştır.
E) Şiir yazmadan önce başka türler de denemiştir.

3- Frankenstein, 1818’de yayımlandı ve on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru zirveye çıkıp on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında hız kesen Britanya gotik romanının geç dönem eserlerinden biri olarak edebiyat tarihine geçti. Sadece bir fikir olarak ortaya çıktığı günlerin atmosferiyle, henüz on sekiz yaşındaki yazarının otobiyografik özelliklerinin kurguya yansıma şekliyle, çeşitli eserler ve mitolojik unsurlarla kurduğu bağlarla ve en önemlisi de gündeme, aradan iki yüzyıl geçse de yerlerini kaybetmeyecek biçimde getirdiği sorularla, modern kültürün yadsınamaz bir parçası oldu.

Bu parçada Frankenstein ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kalıcı olmasının nedenine
B) Kim tarafından yazıldığına
C) Konusunun ne olduğuna
D) Nasıl bir üslupla yazıldığına
E) Ne zaman filme uyarlandığına

4-  “Kişisel Sığınaklar” bitki, hayvan, bahçe, orman ve peyzaj yardımıyla insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkileyerek yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen çiftlikler olarak biliniyor. Ziraatçılar, veterinerler, doktorlar, psikiyatrlar, sosyal bilimciler gibi uzmanlar ortaklaşa çalışarak tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftliklere sosyal bir boyut kazandırıyor ve bu çiftlikleri çocuklar, gençler ve yaşlılar için sosyal bir sağlık ve eğitim merkezi olarak kullanıyor. Tarımın sosyal amaçlı kullanımı; fiziksel ve zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü çekenler, ıslah evlerinde ve huzurevlerinde kalanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar gibi gruplara hitap ediyor.

Bu parçaya göre “Kişisel Sığınaklar”ın oluşturulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel ya da zihinsel bazı rahatsızlığı olan kişileri doğa yardımı ile iyileştirmek.
B) Fiziksel ya da zihinsel bazı rahatsızlığı olan kişilere tarımı öğreterek, bu iş sayesinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak.
C) Doğanın iyileştirici gücünü insanlara tanıtmak.
D) Tarımın sadece beslenme amaçlı bir faaliyet olmadığını insanlara göstermek.
E) Tarımın hem ekonomiye hem de insan sağlığına fayda göstermesini sağlamak.

5- Aras Nehri Kuş Cenneti’nde Türkiye’nin 486. kuş türü bulundu: Basra kamışçını. Türkiye’de daha önce görülmemiş ve küresel çapta soyu tehlikede olan Basra kamışçını, ülkenin önemli kuş cennetlerinden ve Doğu Anadolu’nun en çok kuş türü kaydedilmiş noktası olan Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti’nde halkalandı. Aras Nehri Kuş Cenneti’nin 290., Iğdır’ın 328. ve Türkiye’nin 486. kuş türü olan Basra kamışçını, Türkiye’de düzenli görülen büyük kamışçının yakın akrabası.

Bu parçada “Basra kamışçını” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
A) Dünyada bulunan kaçıncı kuş türü olduğuna
B) Soyunun tükenmek üzere olduğuna
C) Kaç tane görüldüğüne
D) Türkiye dışında nerelerde yaşadığına
E) Renkli bir kuş türü olduğuna

6- Klasikleri okumamak için sıralanan bahanelerden ilki hacimleriyle, “bitmek bilmeyen sayfalarıyla” ilgili olur genelde. Gündelik hayat zaten giderek kaotik hale gelmişken; okumak çoğu insan için toplu taşımaya, seyahatlere, kahve aralarına, pazar sabahlarına ertelenen bir eyleme dönüşmüşken; hacmiyle korkutan, üstelik okurdan ciddi emek talep eden kitapları bitirmek de büyük bir meseleye dönüşmüş durumda. Kalın ciltli klasikler masadan kaldırılıp tatillere, boş zamanın bolca olduğu zamanlara saklanır çoğu kez, tatiller de “hafif kitaplar”la geçip gidince en başa dönülür.

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Klasiklerin uzun ve okunması zor olmasından
B) Klasiklerin değerinin bilinmemesinden
C) Güncel kitapların klasiklerden daha çok ilgi görmesinden
D) Kitap okuma oranının azalmasından
E) İnsanların klasikleri okumamak için türlü bahaneler bulmasından

7- İtiraf edeyim, Türkçe edebiyattan ya da dünya edebiyatından kalemlerin, özellikle de edebiyatçıların yazdığı denemelerin hasretiyle yaşarım. Çünkü her şeyden önce, çok az yazılırlar ve çok daha azı çevrilir dilimize. Oysa edebiyat dediğimiz sonsuz boşlukta rastgele gezinirken soluklanacak, nerede olduğunuzu, neleri, ne sebeple okuduğunuzu size anlatacak kalıcı, sabit duraklardır onlar. Edebiyatın derinliklerine doğru iyi bir rehber eşliğinde yapılacak, bir yandan oturaklı, diğer yandan da serüven dolu, heyecanlı yolculuklar… Öyle gelir ki bana, sanki altınla, gümüşle, türlü çeşit mücevheratla doldurulmuş bir ganimet sandığıdır edebiyat ve edebi denemeler onun içindeki en nadide parçalardır. Hani şöyle elinize alıp gözlerinizi kıstığınızda kendisine uzun uzun baktıran değerli taşlar misali…

Bu paragrafta anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?
A) Deneme yazmak diğer türleri yazmaktan daha zordur.
B) Deneme, çok okunan edebi türlerden biridir.
C) Türk edebiyatında deneme türü yetersizdir.
D) Deneme yazmak için iyi bir birikime sahip olmak gerekir.
E) Türk ve dünya edebiyatında denemenin diğer türlerden farklı bir yeri vardır.

8- Kapı kenarlarında, duvar köşelerinde ya da pencere diplerinde kısacası evimizin birçok yerinde davetsiz misafirlerle karşılaşabiliyoruz: örümcekler. Evde örümcekle karşılaşma fikri kulağa pek hoş gelmiyor olabilir. Ancak uzmanlar evlerde görülen örümceklerin genellikle zararsız türler olduğunu hatta evin temizliğine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Bu örümcekler çoğunlukla evlerde istenmeyen diğer küçük canlıları ve sivrisinekleri yiyor. Aralarında ölü taklidi yaparak başka örümcekleri yiyenler dahi var. Bu nedenle evde örümcek gördüğünüzde onu dışarı atmadan önce bir kez daha düşünün.

Bu paragrafa göre “evde görülen örümceklerin dışarı atılmamasının” nedeni nedir?
A) Temiz olmaları
B) Zararsız olmaları
C) Diğer küçük canlıları yemeleri
D) Atılırsa tekrar gelmeleri
E) Evdeki tozları temizlemeleri

9- National Geographic 1888’den bu yana çığ gibi büyüyen bir efsane. Buna, gelişen teknolojiyi takip etmesi, kimi kez de özellikle fotoğrafçılık alanında olmak üzere, teknolojiyi yaratmayı ve ona bizzat yön vermesinin yanı sıra çağı yakalaması da katkı sağlıyor. Temel ilke bilimsellik. Üzerine tek tek yerleştirilen tuğlalarsa, sağlam bilimsel temellerin üzerinde yükselen devasa bir bilgi birikiminin ve tarih kaydının unsurları.

Bu parçaya göre National Geographic’in başarılı olmasında,
I. Bilimselliği temel ilke edinmesi
II. Çağdaş teknolojiyi takip etmesi ve kullanması
III. Fotoğrafçılığa çok önem vermesi
unsurlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10- Nabizade Nazım’ın 1894 yılında tefrika edildikten sonra 1896 yılında basılmış olan “Zehra” adlı romanı birçok eleştirmen tarafından Türk edebiyatında başarılı bir ilk gerçekçi roman denemesi olarak kabul edilmektedir. Roman üzerine yapılan incelemelerde romanın başarısı; yazarın, karakterlerin psikolojilerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmış olmasına bağlanmıştır. Özellikle başkarakterin kıskanç olduğu kabul edilen kişiliği üzerinde durulmuş, bu nedenle yapıt “kıskançlığın romanı” olarak da adlandırılmıştır.

Bu parçaya göre Zehra romanının “başarılı” kabul edilmesinin nedeni nedir?
A) İlk gerçekçi roman denemesi olması
B) Kıskançlık temasını gerçekçi bir biçimde işlemiş olması
C) Kıskançlık temasını işleyen ilk gerçekçi eser olması
D) Karakterlerin psikolojilerinin gerçekçi bir şekilde yansıtılmış olması
E) Başkarakterin gerçekçi bir şekilde anlatılmış olması

11- Matrix ve ona benzeyen diğer bazı filmler bir neslin zihinsel bir devrim yaşamasına neden oldular. İnsanların yaşama olan bakışını, gerçek algılarını değiştirdiler. Matrix’in bize gösterdiği şuydu: İnsanlar zihinsel olarak belli kalıpların içindeydi; tasavvurları, içinde yaşadıkları fiziksel alanla sınırlıydı. Yaşadığımızı sandığımız dünya simülasyon bir dünyaydı. İşte bunlar özellikle o dönem gençlerinin gerçekliği sorgulamasına sebep oldu.

Bu parçaya göre “Matrix ve ona benzer filmler” o neslin insanlarında nasıl bir etki bırakmıştır?
A) Gerçekten dünyadan uzaklaşmalarına sebep olmuştur.
B) Gerçeklik üzerinde düşünmelerine sebep olmuştur.
C) Fiziksel dünyanın zihinlerindeki algısını değiştirmiştir.
D) Hayata karşı karamsar yaklaşımlar sergilemelerine neden olmuştur.
E) Fiziksel dünyanı değerini anlamalarını sağlamıştır.

12- Mercé Rodoreda ile tanıştınız mı? Ve onun Natalia’sıyla… Çok kıymetli ama çok geç bir tanışma olacak bu hepimiz için. Çünkü Türkçeye yeni çevrilen Güvercinler Gittiğinde, dünya edebiyatının başyapıtlarından biri. Aynı zamanda edebiyatta kadın dilini arayan yazarların yoluna ışık tutacak yetkinlikte bir dile, romanın insan ruhunu arayan doğasını kavrayan güçte bir anlatıma sahip. Hem kendi zamanını kavrayıp onu anlatıyor hem de edebiyatın sonsuzluğa açılan zaman dışı nefesini üflüyor kulaklarımıza.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen kitabın bir özelliğidir?
A) Gerçek dışı bir kurguya sahip olması
B) Dil ve anlatım bakımından etkileyici olması
C) Tüm dünya tarafından beğeniliyor olması
D) Karakterlerini kadınların oluşturması
E) Tarihten bahsetmesi

13- Bazı insanlar aktif şekilde sosyal olarak yalnız kalma arayışında olsalar da uzun süreli yalnızlığın depresyon ve insanların fiziksel sağlığında çeşitli negatif etkilere sebep olduğuna dair yeterince kanıt var. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör David Anderson ve ekibi fareleri iki haftalığına yalnız bıraktı ve beklenen saldırganlık artışını ve tehlike geçtikten sonra bile kalıcı donup kalma tepkileri de dâhil olmak üzere uyarılara karşı verilen negatif tepkileri gözlemlediler. Yalnız bırakılan hayvanların beyninde daha güçlü tepki vermekten sorumlu olduğuna inandıkları taşikinin 2/nörokinin B peptidi, Tac2/NkB kimyasalının miktarında artış buldular.

Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız kalan farelerin hareketlerini belirlemek.
B) Yalnızlığın hangi hastalıklara sebep olduğunu tespit etmek.
C) Yalnızlığın beyin üzerindeki etkilerini belirlemek.
D) Yalnızlığa çözüm bulmak.
E) Depresyona çözüm bulmak.

14- Var mı bizde eleştirmen yok mu, şimdi onu araştıracak değilim. Şairlerimize, yazarlarımıza sorun, hemen hepsi yoktur diye kestirip atıyorlar. Bizde yok da nerede var sanki? Fransa’da vardır sanırdık, bizde eleştirmeye özenenlere oradakilerden örnek almalarını öğütlerdik, oysaki orada da yokmuş. Kendisinden çok şeyler umulan genç Fransız romancılardan biri, bir yazısında “Bundan iki üç yıl önceki moda, edebiyat ödüllerine çatmaktı. 1953 yılında ise eleştirmenlere kükremek, sağduyuya daha bir uygun bulunuyor.” diyor. O ülkenin yazarları da eleştirmenlerin anlayışsızlığından, ödevini gereğince yapamamasından yakınıyor, onlar da “eleştirmenler okumuyor kitaplarımızı, özetlere bir göz atmakla yetinip çıkarıveriyorlar yazılarını, yalnız karınlarını doyurmaya bakıyorlar” diye homurdanıyorlarmış.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bazı yazar ve şairler Türkiye ve Fransa’daki eleştirmenlerin niteliksiz olduğunu düşünmektedir.
B) İyi eleştirmen yetişmesi için önce iyi yazar yetişmelidir.
C) Türkiye’de olduğu gibi Fransada’ki eleştirmenler de özensizdir.
D) Türkiye’deki eleştirmenler Fransa’dakilerden daha iyidir.
E) Günümüzde işini özenle yapan eleştirmen bulmak çok zordur.

15- Samimilik demiyorlar mı, büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden çözümleyiverdiklerini sanıyorlar. Samimi olmak kolaymış gibi! Öyle ya aklınıza geleni, daha doğrusu ağzınıza geleni söyleyiverirsiniz, olur biter. Ya sizin içinizden kötü şeyler doğuyorsa, karşınızdakinin onurunu kıracak sözler söylemek doğuyorsa, samimidir diye onları da mı beğenecek, onları da mı alkışlayacağız!

Bu parçada yazarın eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların samimiyetten uzak olması.
B) İnsanların iyi-kötü demeden aklına ne gelirse söylemesi.
C) Samimilik kelimesinin yanlış kullanılması.
D) İnsanların düşünmeden konuşması.
E) İnsanların gerçekte samimi olmaması.

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Online PDF Testini indirmek için tıklayın

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Yanıtlar: 1- B 2- C 3- A 4- A 5- B 6- E 7- E 8- C 9- E 10- D 11- B 12- B 13- C 14- A 15- C

Paragrafta Yardımcı Düşünceler online test çöz Yardimci Dusunceler
Paragrafta Yardımcı Düşünceler online test çöz Yardimci Dusunceler

Yorum yapın