Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Kısaca Özeti Şemsettin Sami

PDF Olarak İndir

Şemsettin SAMİ Kimdir Hayatı Biyografisi (1850-1904)

Dille ilgili çalışmalarıyla sözlük, ansiklopedi ve çeviri romanlarıyla tanınmıştır. Dilin sadeleşmesi ve güzelleşmesi için konuşma diline yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Orhun Yazıtları’nı ve Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Sabah ve Tercüman-ı Şark adlı gazeteleri çıkarmıştır.

Şemsettin SAMİ Eserleri

Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Sözlük: Kamus-ı Türkî (ilk Türkçe sözlük), Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Fransevî
Ansiklopedi: Kamusü’l Âlâm
Tiyatro: Şeydi Yahya, Besa yahut Ahde Vefa, Gave
Çeviri: Sefiller, Robinson Crusoe

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Kısaca Özeti

(Talat ve Fitnat aşkı): Edebiyatımızda ilk yerli romandır. Teknik kurgusu anlatımı zayıf olan bu eser, Batılı roman ölçütlerinden uzaktır. Babasını küçükken kaybeden Talat, on sekizine gelince Fıtnat’ı görür ve ona aşık olur. Kadın elbiseleri giyerek kızın evine gider Fıtnat’la konuşur. Babası Fıtnat’ı Ali Bey adlı birisiyle evlendirir. Fıtnat’ın evlendiği adam aslında kendisini terk etmiş olan babasıdır. Fitnat bunu
Talat’tan ayrıldığı için kendisini vurduğu zaman öğrenir. Fıtnat’ın ölümü Talat’ın da ölümüne yol açar. Ali Bey de öz kızıyla evlendiğini öğrenince çıldırır ve ölür.

Yorum yapın