Şinasi

PDF Olarak İndir

Şinasi, İbrahim Şinasi kimdir hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

Batı etkisindeki Türk edebiyatının bilinçli ilk öncüsüdür ve Tanzimat Edebiyatı’nı başlatan sanatçıdır. Dilde sadeleşme hareketinin öncüsü olup şiiri mecazlardan kurtarıp yalın bir dil kullanmıştır. Batı tarzı düz yazısının temellerini atmış, cümleleri kısaltmış ve paragraf birimini ilk kez kullanmıştır. Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir. Birçok kavram, dilimize Şinasi sayesinde girmiştir: akl-ı beşer (insan aklı), ehali-i fazi (erdemli halk), fahr-ı cihan-ı medeniyet (dünya uygarlığının onuru). Şiirlerinde aruzu kullanmıştır. Klasisizm akımından etkilenmiştir. Türk edebiyatında ilklerin büyük bir çoğunluğuna öncülük etmiştir.
NOT: İbrahim Şinasi, roman ve öykü türünde eser yazmamıştır.

Şinasi’nin Türk Edebiyatına Getirdiği Yenilikler

a. İk yerli tiyatro Şair Evlenmesi’ni yazdı.
b. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i Agah Efendi ile birlikte çıkardı.
c. İlk makale örneği olan “Mukaddime”yi Tercüman-ı Ahval’de yayımlamıştır.
d. İlk folklor incelemesini Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eserinde yapmıştır.
e. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır.
f. Batı tarzı ilk fabl örneklerini yazmıştır. (Arı ile Sivrisinek, Eşek ile Tilki)
g. Türk şiirine adalet, eşitlik gibi yeni kavramları getirmiştir.
h. Şiire ve şiir kitabına ilk defa isim veren sanatçıdır,
ı. Batı tarzı düzyazısının temellerini atmıştır.
i. Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmıştır.

Şinasinin Eserleri Nelerdir

Şiir:
Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar: Şinasi’nin kendi yazdığı şiirler arasından seçtiği ve “Müntahabat-ı Eş’arım” adını verdiği eseridir.
Tercüme-i Manzume: Racine, Lamartin, La Fontaine’den yaptığı şiir çevirilerinin yer aldığı yapıtıdır.
Folklor:
Durub-u Emsal-i Osmaniye: Atasözlerini bilimsel bir anlayışla derlediği yapıtıdır. Osmanlı atasözlerini bir araya getiren bu eserin ilk baskısında 1500 kadar atasözü ve 300 kadar deyim yer alır.

Şair Evlenmesi Özeti Konusu Önemi Hakkında Kısaca Bilgi

Edebiyatımızda ilk tiyatrodur. Tek perdelik bir komedya olan bu yapıtta yazar, görücü usulüyle evlenmeyi eleştirir. Batılı tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle pek sevilmeyen, eğitimli olmasına rağmen saf bir yapıya sahip olan Şair Müştak Bey, sevdiği Kumru Hanım’la kılavuz ve yenge hanımlar aracılığıyla evlenmiştir. Nikah sonrasında kendisiyle evlendirilen kişinin Kumru Hanı m’ın çirkin ve yaşlı ablası Sakine Hanım olduğunu görünce önce bayılır, sonra itiraz eder. Mahallelinin de işe karışmasıyla başına gelenleri kabul etme mecburiyetinde olan Müştak Bey’in imdadına arkadaşı Hikmet Bey yetişir. Hikmet Bey’in mahalle imamına verdiği rüşvetle olay çözülür, yapılan hile sonuçsuz kalır. İmam yaşça büyük olan kızı değil, boyca büyük olan kızı nikahladığını söyler ve durum düzelir.

Yorum yapın