Sultan Veled

PDF Olarak İndir

Mevlana’nın oğlu olan sanatçı, yaşamı boyunca Mevlevilik tarikatını sistemleştirmeye, yaymaya çalışmıştır. Türkçe şiirler de yazmış bir tasavvuf şairidir. Mesnevi tarzıyla Farsça yazdığı bu eserlerinden İbtidânâme Mevlânâ’nın hayatını, Mevlânâ aşıklarının ilk inançlarını gösteren ilk mesnevisidir. Sanatçı Rebâb-nâme adlı eserinde nazım ve nesri bir arada kullanmış; öğütlerden, Allah’ın sırlarından, Kur’an ayetlerinden ve tarikatın gereği olan hususlardan bahsetmiştir. İntihâ-nâme sanatçının üçüncü ve son mesnevisidir. Baştan sona Farsça yazılan bu eserinde Mevlana’nın Şems’e bağlanmadan önceki yaşamıyla ilgili bilgiler vardır. Maarif Farsça mensur, tasavvufi bir yapıttır. 56 bölümden oluşan eserin dili açık ve sade konuşma dilidir.

Yorum yapın