Cenap Şahabettin

PDF Olarak İndir

Cenap Şahabettin Kimdir Biyografisi Hayatı Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun Edebiyatı‘nın Tevfik Fikret’ten sonraki en etkili şairidir. “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş, sadece kişisel konuları işlemiştir. Şiirlerinin tamamı ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Aşk ve tabiat, onun şiirlerinin en önemli konularıdır. Parnasizm ve sembolizm gibi şiir akımlarını öğrenmiştir. Şiirlerindeki karamsarlık ve iç ahenk ondaki Sembolizm akımının bir göstergesidir. Nazım şekli olarak serbest müstezatı, ölçü olarak aruzu ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünü küçümsemiş, “parmak hesabı” diye nitelendirmiştir. Edebiyatımızda o güne kadar hiç duyulmamış sözcükler ve tamlamalar uydurmuş, dili daha süslü, edebi sanatlarla dolu ve ağır yapmıştır. Şiirde musikiye ve ahenge önem vermiş, şiirin estetiğiyle ilgilenmiştir. Sanatçı düz yazı türünde de ustadır. Düz yazılarındaki dil, şiirlerine göre daha sadedir.

Cenap Şahabettinin Eserleri

Şiir: Tamat (Elhan-ı Şita)
Özdeyiş: Tiryaki Sözleri (Türk edebiyatında özdeyiş türündeki ilk eserlerdendir.)
Gezi Yazısı: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Afak-ı Irak
Makale-Deneme-Sohbet: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh
Tiyatro: Körebe, Yalan, Küçükbeyler
İnceleme: Shakespeare, Kadı Burhanettin

Yorum yapın