Toplumcu Şiir ve Serbest Nazım

PDF Olarak İndir

Toplumcu Şiir ve Serbest Nazım Nedir Hakkında Kısaca (1920-1960)

Cumhuriyet Dönemi şiirinin en baskın eğilimi Marksist Toplumcu Gerçekçi sanat anlayışıdır.

Toplumcu Şiir Özellikleri Nelerdir?

* Şiirde biçimden çok içeriğe önem veren bu topluluk sanatçıları, ölçü ve kafiyeden uzak durarak serbest şiirler yazmışlardır.
* Söylev üslubundan yararlanılmış, şiir geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
* Bu topluluk sanatçıları, Garipçileri geçici olarak değerlendirmiş ve geleneksel sanat anlayışına karşı çıkmışlardır.
* Dilin daha çok harekete geçirme işlevinden yararlanmayı amaçlamışlar, fütürizm akımı (gelecekçilik) akımından etkilenmişlerdir.
* Çıkarcı bir anlayışa (pragmatik) sahip olan bu şiirde bir tez üzerinde durulmuş ve insanı belirleyen en önemli öğenin kolektif emek ve dayanışma olduğu ifade edilmiştir.
* Bireysellik geri plana atılmıştır.
* Bu anlayışta iyimser bir bakış ağır basmaktadır. Sanat anlayışı insan, toplum ve onun üretim ilişkileri ekseninde gelişir.
* Şiirdeki paralellik, simetrik, ters simetrik akışlar ve klimalar Rus şiirinden özellikle de Mayakovski’den alınmıştır.
* En önemli temsilcisi, öncüsü Nazım Hikmet’tir.

Toplumcu Şiir Temsilcileri Kimlerdir Kodlaması

• Abdülaziz Mehdi Tolun
• Ercüment Behzat Lav
• Hasan İzzettin Dinamo
• İlhami Bekir Tez
• Nazım Hikmet
• Rasim Haşmet
• Yaşar Nezihe Bükülmez

(REYHANİ)

ERCÜMENT BEHZAT LAV

(1903-1983) Fütürizm, kübizm, sürrealizm gibi edebi akımlardan etkilenmiştir. Kimi şiirlerinde anılar arasındaki izlenim ve duyguları vermeye çalışmış, kimisinde ise siyasal özlü simgesel dizelerle mitlerden ve masallardan yararlanmış, toplumculuk anlayışıyla yazmıştır. Açıl Kilidim Açıl adlı eseri 1934-1940 dönemi şiirlerini kapsayan kitabıdır. Bu eserin başındaki Pologia adlı şiirle ölçü biçimini ön plana çıkarıyor. Mau Mau’da beyazlar ve büyük kapitalist ülkeler karşısında siyahilerin çektiği sıkıntıları, uğradıkları haksızlıkları, sömürüyü dile getirmiştir. Eserleri: Şiir: S .O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu, Konak Oyun: Karagöz Stepte, Altın Gazap

İLHAMİ BEKİR TEZ

(1905-1984) Eserlerinde bireysel duygulardan, tek insandan yola çıkmış ve toplumsallığa ulaşmış olan sanatçı, kadın-erkek ilişkisine ve aşka ağırlık vermiştir. Çocuk şiirleri de yazmış, bu şiirlerinde ağırbaşlı bir tavır sergilemiştir. Eserleri: Şiir: 24 Saat, A-Birinci Forma, Herhangi Bir Şiir Kitabıdır, Mustafa Kemal Roman: Taşlıtarla’daki Ev, Herhangi Bir Roman Kitabıdır.

HASAN İZZETTİN DİNAMO

(1909-1989) Kurtuluş Savaşını ve sonrasını belirleyen Kutsal İsyan ve Kutsal Barış romanları ile tanınmıştır. Başlangıçta Beş Hececilerin daha sonra Nazım Hikmet’in etkisinde kalmıştır. “Kutsal Barışla Orhan Kemal Roman Armağam’nı almıştır. Eserleri: Şiir: Özgürlük Türküsü, Mapushanemden Şiirler, Sürgün Şiirleri Roman: Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Musa’nın Gecekondusu, Açlık, Türk Kelebeği

Yorum yapın