Beş Hececiler

PDF Olarak İndir

Beş Hececiler Hakkında Kısaca Bilgi Özellikleri

* Şiire aruzla başlamış, daha sonra Milli Edebiyat akımının etkisiyle hece ölçüsünü kullanmışlardır.
* Beş Hececiler, lirikten çok didaktik özellikler taşıyan bir anlayışa sahiptir.
* Şiirlerde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar gibi temalar işlemişler; işlenen konulara uygun olarak iyimserlik ve iradeyi ön plana çıkarmışlardır.
* Şiirlerde hitabete kaçan bir ton hakimdir.
* Sade bir dil kullanılmış; halk dili, mahalli söyleyişler hatta argo şiire girmiştir.
* Hece ölçüsüyle serbest müstezat yazmayı denemişlerdir.
* Nesir cümlelerini şiire aktarıp düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde kullanmışlardır.
* Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamış, yeni biçimler aramışlardır.
* Faruk Nafiz Çamlıbel’in yazdığı Sanat başlıklı şiir bu gruba giren şairlerin adeta bildirisi gibidir.

Beş Hececiler Temsilcileri Kimlerdir Kodlaması

Orhan Seyfi Orhon
Faruk Nafiz Çamlıbel (O F H E Y)
Halit Fahri Ozansoy
Enis Behiç Koryürek
Yusuf Ziya Ortaç

Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1887-1973) Beş Hececilerin en genç ve en başarılı şairlerinden olan Çamlıbel, ilk şiirlerinde aşk temasını işlemiştir. Bireysel duyguların aruz ölçüsü ve süslü bir dille anlatıldığı bu şiirlerde Servetifünun Edebiyatı’nın etkileri görülür. Şiirlerinde bireysel konulara, Anadolu ve memleket sevgisine yer vermiştir.

1918 yılında yayımladığı Şarkın Sultanları adlı şiir kitabıyla çok ses getirmiş, Dinle Neyden ve Gönülden Gönüle adlı kitaplarını peş peşe yayımlamıştır. Aruzu mükemmel bir şekilde kullanmış, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’le birlikte aruzun son temsilcilerinden biri sayılmıştır.

Han Duvarları şiiri sadece sanatçının hayatında değil, Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi şiirimizde bir dönüm noktasıdır. Anadolu ve Anadolu halkı bu şiirde ilk
kez romantik duygulardan, destani söyleyişlerden uzaklaşılarak gerçekçi çizgilerle ele alınmıştır.
Halk edebiyatı ve nazım biçimleriyle modern şiiri başarılı bir şekilde birleştirmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Eserleri Nelerdir?

Şiir: Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Zindan Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Suda Halkalar, Han Duvarları, Tatlı Sert
(mizahi), Elimle Seçtiklerim, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sükûn, Akar Su
Tiyatro: İlk Göz Ağrısı, Canavar (Hece ölçüsüyle manzum olarak yazılmıştır.), Numaralar, Akın (Hece ölçüsüyle manzum olarak yazılmıştır.), Özyurt,
Kahraman, Dev Aynası, Yayla Kartalı
Roman: Yıldız Yağmuru
Biyografi: Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri

Halit Fahri Ozansoy Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1891-1971) Şiire aruzla başlamış, 1917 yılında Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin etkisiyle heceyle şiirler yazmıştır. Aruza Veda adlı şiiri aruzla yazdığı son şiiridir. Şiirlerinde dörtlüklerden soneye değin çeşitli nazım biçimlerini kullanan sanatçı, bu eserlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla ele almıştır.

Halit Fahri Ozansoy Eserleri Nelerdir?

Şiir: Sonsuz Gecelerin Ötesinde, Sulara Dalan Gözler, Gülistan ve Harabeler, Bulutlara Yakın, Balkonda Saatler, Hep Onun için, Rüya, Paravan, Efsaneler, Cenk Duyguları, Zakkum

Yusuf Ziya Ortaç Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1895-1967) Orhan Seyfi’yle birlikte Akbaba adlı mizah dergisini çıkaran sanatçı, önceleri aruz veznini kullanırken Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Milli Edebiyat hareketine yönelmiş ve hece ölçüsünü benimsemiştir. Hece ölçüsüyle Gecenin Hamamı başlıklı şiiri yazmış, bu şiirle büyük bir ün kazanmıştır. Edebiyatımızdaki heceyle yazılmış ilk manzum piyes örneğini (Binnaz) yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa sevgisi gibi temaları ulusal öğelerle vermeye çalışan şair, akıcı bir dil kullanmıştır. Halk edebiyatından koşma, semai, türkü; divan edebiyatından mesnevi, şarkı; Batı edebiyatından sone, terzarima ve serbest nazım şekillerini kullanmıştır. Çimdik mahlasıyla tanınır.

Yusuf Ziya Ortaç Eserleri Nelerdir?

Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Kuş Cıvıltıları, Âşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi Tiyatro: Binnaz, Kördüğüm, Nikâhta Keramet, Latife Anı-gezi yazısı-biyografi: Portreler (edebiyat / basın yayın anıları), Bizim Yokuş (gazetecilik anıları), İsmet İnönü Fıkra: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan, Şen Kitap Romanları: Kürkçü Dükkanı, Şeker Osman, Göç, Üç Katlı Ev

Roman: Sulara Giden Köprü, Âşıklar Yolunun Yolcuları Tiyatro: Baykuş (aruzla), İlk Şair (aruzla), Sönen Kandiller (heceyle) Anı: Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları

Enis Behiç Koryürek Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1892-1949) Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış ve aruz ölçüsünü bırakarak heceye yönelmiştir. Sanatçıya asıl ününü kazandıran şiirler, Milli Mücadele Dönemi’nde yazdığı ulusal coşku ve kahramanlığı dile getiren epik şiirlerdir. Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir. Hece vezniyle manzum hikâyeler kaleme almıştır. Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösteren şairin Gemiciler adlı şiiri önemlidir.

Enis Behiç Koryürek Eserleri Nelerdir?

Şiir: Miras, Varidat-ı Süleyman, Güneşin Ölümü

Orhan Seyfi Orhon Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1890-1972) Şiire aruzla başlayan sanatçı, Milli Edebiyat ve Genç Kalemler’den etkilenerek heceye yönelmiştir. Genellikle aşk ve kadın temalarını işleyen sanatçı, Fırtına ve Kar manzumesini aruzla yazmıştır. İstanbul Türkçesinin yalın, yapmacıksız bir biçimde kullanmıştır.

Orhan Seyfi Orhon Eserleri Nelerdir?

Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, O Beyaz Bir Kuştu, İşte Sevdiğim, Dünya, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Asri Kerem Roman: Çocuk Adam Makale: Dün-Bugün-Yarın Fıkra: Kulaktan Kulağa Mizah – Hiciv Hikâyeleri: Düğün Gecesi

Yorum yapın