Yakup Kadri Karaosmanoğlu

PDF Olarak İndir

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fecriati Edebiyatı’nın kurucu üyeleri arasında yer almış, sonra Milli Edebiyat’a geçmiştir. Sanatçı, gerek sanatının birinci döneminde gerekse ikinci döneminde yazdığı hikâyelerinde hep gözlemlerden yararlanmış ya doğrudan doğruya kendisinin gördüğü ya da başkalarından dinlediği olayları yazmıştır. İlk eserlerinden başlayarak hikâye tekniği, çevrelerin ve tiplerin seçilişi, ruhsal bozukluk ve bunalımların ele alınması, dünya görüşü vb. bakımlardan Maupassant’ın etkisi altında kalan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, savaşla ilgili kimi hikâyelerinde ise Daudet’i izlemiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, eserlerinin konularını döneminin çoğu sanatçısının tersine İstanbul’dan seçmemiş, roman ve hikâyeciliğimizin İstanbul dışına çıkmasını sağlamıştır. Yakup Kadri’de sağlam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir realizm vardır. Romanlarında Türk toplumunda Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan değişimleri işlemiştir.

“Hep O Şarkı” adlı romanında Abdülaziz Dönemi’ni işlemiştir. II. Abdülhamit Dönemi’nin baskı ve yılgı yönetimine başkaldıran Jön Türklerin durumunu “Bir Sürgün” adlı romanda; Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın aralarındaki ilişkileri Kiralık Konak’ta; II. Meşrutiyetin siyasal kavgalarını Hüküm Gecesi’nde; Bektaşi tekkelerinin görünümünü Nur Baba’da; Mütareke Dönemi’nin İstanbul’unu tüm bozukluk ve çöküntüsüyle Sodom ve Gomore’de ele almıştır. Türk köyünün ve köylüsünün içinde bulunduğu acı ve korkunç gerçekleri “Yaban” adlı romanda vurgulamıştır. Romanda bu gerçeklerden habersiz Türk aydınlarıyla Türk köylüsü arasındaki uçurum dile getirilmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri

Roman: Yaban, Kiralık Konak, Hüküm Gecesi, Nur Baba, Ankara, Sodom ve Gomore, Panorama l-ll, Bir Sürgün

Öykü: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri

Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Oyun: Nirvana Anı: Zoraki Diplomat (elçilik anıları), Anamın Kitabı (çocukluk anıları), Vatan Yolunda (Kurtuluş Savaşı anıları), Politikada 45 Yıl (siyasi anıları), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

Makale: İzmir’den Bursa’ya (Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte), Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar, Ergenekon (iki cilt), Alp Dağları’ndan ve Miss Chaifrin’in Albümünden

Yaban romanının konusu: Bu romanda İstiklal mücadelesini ve eleştirel bir bakışla aydın-köylü çatışmasını yansıtmıştır. Eser, 1942de CHP roman yarışmasında Sinekli Bakkal’ın ardından ikinci seçilmiştir. Ahmet Celal, Mehmet Ali, Emine eserin kahramanlarıdır.

Yorum yapın