Baki

PDF Olarak İndir

Baki Kimdir Hayatı Eserleri Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

Eğlence, zevk ve sefa sanatçılarından biri olan Baki, manzum eserlerinde din ya da  tasavvufa yer vermemiş, en güzel gazelleriyle karşımıza çıkmaktadır. Divan şiirini Arap ve İran şiiri seviyesine çıkaran Baki, yaşadığı dönemde “Sultanü’ş-şuara” (şairler sultanı) olarak anılmış, ünü Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Divan edebiyatının biçimsel özelliklerini, söz sanatlarını usta bir söyleyişle şiirlerine yansıtan Baki, Türkiye Türkçesinin bugünkü anlatım yeteneğini kazanmasında oldukça etkili olmuştur. Çok istediği “şeyhülislamlık” makamına kavuşmadan ölmüştür. Dünyanın geçiciliğinden yakınan, okuyanları aşk ve şarabın tadını çıkarmaya çağıran şiirleriyle ünlenmiştir. Çağdaşlarına göre daha anlaşılır ve sade bir dil kullanan Baki; ahenkli, akıcı, zevkli bir dile sahiptir. Aruzu ve edebi sanatları büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Duru ve temiz İstanbul Türkçesini tercih eden Baki, eserlerinde halk deyimlerine de yer vermiştir. Hem şiir hem de düz yazı türünde eser vermiştir.

Bakinin Eserleri

Divan: 4508 beyitlik en önemli eseridir.
Kanuni Mersiyesi: Divanında yer alan bu mersiyeyi Kanuni’nin ölümü üzerine nazım biçimlerinden terkibibent ile yazmıştır.
Fezâ’ilü’i Cihad
Fezâil’i Mekke
Hadisi Erbain Tercümesi

Yorum yapın