Recaizade Mahmut Ekrem

PDF Olarak İndir

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi (1847 -1917)

Tanzimat II. Dönemi’ni başlatan ve yeniliklere öncülük eden biridir. Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir, demiştir. Edebiyatımıza şiir, roman, tiyatro, eleştiri (tenkit), ders kitabı yazarak ve edebiyat öğretmeni olarak hizmet etmiştir. “Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalmıştır. “Göz için kafiye” anlayışını terk edip “kulak için kafiye” anlayışını benimsemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem, bu konuda Muallim Naci ile tartışmıştır. Üç çocuğunun ölümden dolayı ölüm konusunu çok işlemiş, bu yüzden şiirlerinde hüzün ve elem vardır. Genellikle aruz ölçüsünü kullanmıştır. Eserlerinde yabancı sözcük ve tamlamalarla dolu, ağır, süslü bir dil kullanmıştır. Şiirle ilgili görüşlerini ve eleştirilerini “Zemzeme” adlı şiir kitabının ön sözünde açıklamıştır. Şiirlerinde romantizm, roman ve öykülerinde Realizm akımı etkisindedir. Tiyatrolarında özellikle Moliere’nin etkisinde kalmıştır. Güçlü bir eleştirmendir. Edebiyatı Cedide’yi (Servet- Fünun Edebiyatı) kurması ve yol gösterici çalışmalar yapması nedeniyle yaşadığı dönemde “üstat” denmiştir.

Recaizade Mahmut Ekrem’in Eserleri

Roman: Araba Sevdası
Öykü: Muhsin Bey, Şemsa, Saime
Şiir: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebab, Pejmürde, Zemzeme (I, II, III), Nijad Ekrem, Nefrin, Naçiz, Tefekkür
Tiyatro: Afife Anjelik (1869, Türk tiyatrosunun ilk dramıdır.), Atala, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır
Eleştiri: Takdir-i Elhan, Zemzeme III Mukaddimesi
Biyografi: Kudemadan Birkaç Şair
Edebiyat Bilgileri: Talim-i Edebiyat (Edebiyat ile ilgili teorik bilgilerin verildiği bir ders kitabıdır.)

Araba Sevdası Romanının Konusu ve Özeti Kısaca

Türk edebiyatının ilk realist romanı sayılan bu yapıtta, Batılılaşmayı gereği gibi kavrayamayıp hazmedemeyen ve Avrupa uygarlığının süs, giyiniş gibi yalnız dış yanını görüp taklit eden kimselerin toplum içindeki gülünç durumları gösterilmeye çalışılmıştır. Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey eserin kahramanlarıdır.

Yorum yapın