Muallim Naci

PDF Olarak İndir

Muallim Naci Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi (1850 -1893)

Tanzimat Dönemi’nde yaşamasına rağmen divan edebiyatı anlayışını savunmuş, eski edebiyat ile yeni edebiyat taraftarlarının lideri olmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı Muallim Naci, “göz için uyak” anlayışını benimsemiştir. Aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerini sade bir dille yazmıştır. Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. (Köylü Kızların Şarkısı) Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır. Saadet ve Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde divan edebiyatını canlandırmak için yazılar, şiirler yazmıştır.

Muallim Naci’nin Eserleri Nelerdir

Şiir: Ateşpare, Füruzan, Şerare, Sümbüle, Yadigar-ı Naci
Sözlük: Lügat-ı Naci
Anı: Ömer’in Çocukluğu
Eleştiri: Demdeme l-ll-lll
Tiyatro: Heder
Edebiyat Bilgileri: lstılahat-ı Edebiye (Divan edebiyatı hakkında bilgi verir. Edebi sanatları en iyi inceleyen bir kitaptır.)

Yorum yapın