Şiirdeki Ahenk Ögeleri

PDF Olarak İndir

Şiirdeki Diğer Ahenk Ögeleri

İç Kafiye Nedir

Dize içindeki bir sözcüğün, dize sonundaki sözcükle kafiye oluşturmasına “iç kafiye” denir.
─ Kamu bîmârına cânân devâ-yi derd ider ihsân
Niçin kılmaz mana dermân meni bîmâr sanmaz mı

Dizeler, tam ortasından bölündüğünde kafiye daha açık görülecektir:
Kamu bîmârına cânân
Devâ-yi derd ider ihsân
Niçin kılmaz mana dermân
Meni bîmâr sanmaz mı?

Seci Nedir

Düz yazıdaki diğer adıyla nesirdeki uyak biçimine seci adı verilir..

İlâhi! Kabul senden, red senden. İlâhi! Şifâ senden, derd senden.
İlâhi! Gönlüm oduna her ne yaktınsa ol tüter. İlâhi! Vücudum bağına her ne diktinse ol biter.

Aliterasyon Nedir

Dizelerde ahengin sağlanması için aynı ünsüzlerin tekrarlanmasına aliterasyon adı verilir.

İstanbul’un orta yeri sinema
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Asonans Nedir

Dizelerde ahengin sağlanması için aynı ünlülerin tekrarlanmasına asonans adı verili.
Anlattı uzun uzun
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nasıl durulduğunu… (Bu dizelerde “u” ünlüsü sıkça tekrarlanmıştır.)

Ayağın sakınarak basma aman sultanım
Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun (Bu dizelerde “a” ünlüsü sıkça tekrarlanmıştır.)

Yorum yapın