Necip Fazıl Kısakürek

PDF Olarak İndir

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1905-1983) Modern Türk şiirinin mistik şairidir. Divan edebiyatını, halk edebiyatını, Tanzimat edebiyatını ve Batı edebiyatını en ince ayrıntılarına kadar bilen Necip Fazıl Kısakürek; şiirlerinde sanatından, ruhundan, hissiyatından ve düşüncelerinden izlere yer vermiştir. Tiyatrolarında güçlü bir yazım tekniği dikkat çeker. Oyunlarının genelinde korku ve kaygı psikolojisini işlemiştir. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dili kullanmada oldukça titiz davranmıştır.

Ağaç, Büyük Doğu, Borazan adlı dergileri çıkaran sanatçı Adıdeğmez, Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi takma adlar kullanmıştır. 1947 yılında Sabır Taşı adlı oyunuyla CHP Piyes Yarışması birincilik ödülünü alan sanatçı, doğumunun 75. yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından “Büyük Kültür Armağanı” ödülünü almıştır. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından ise “Türkçenin yaşayan en büyük şairi” unvanını almıştır.

İlk dönem şiirlerini koşma tarzıyla yazan sanatçının ilk döneminin en karakteristik şiiri Kaldırımlardır. Bu dönem Necip Fazıl’ın arayışların, buhranların, ferdi ızdırapların yoğun olduğu dönemidir. İkinci dönem şiirlerinde (Ahmet Arvasi’yle tanıştığı dönem) dini temalar hakim olan sanatçının bu dönemdeki en güzel şiiri Çile’dir.

Necip Fazıl Kısakürek Eserleri Nelerdir?

Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri

Örümcek Ağı (Sanatçının ilk şiir kitabıdır. Bu eserinde eşyanın ve insanın bilinmeyen iç yüzünü yansıtmıştır.), Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile, Kaldırımlar

Hikâye: Ruh Burkuntularından Hikâyeler, Birkaç Hikâye, Birkaç Tahlil

Tiyatro: Tohum (İlk tiyatro eseridir, 1935 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenen oyunda “tohum” Anadolu halkının öz benliğinde mevcut olan ruhun fışkırışı olarak gösterilmiştir.) Bir Adam Yaratmak (Sanatçı incir ağacı üzerine şekillendirdiği oyununda yıkılan Osmanlı Devleti ile yeni kurulan Cumhuriyet arasında bir çatlaktan incir ağacı çıktığını bu ağacın köklerinin geleneği, dallarının ise geleceği temsil ettiğini öne sürmüştür.)

Künye (Sanatçı, bu eserinde Birinci Dünya Savaşı’nda cepheden cepheye koşmuş, Harbiye Mektebinde hocalık yapmış, Balkan Savaşı’na katılmış, Divan-ı Harpte yargılanmış, şahsi hayatı olmayan bir dava adamının trajik hikâyesini anlatır.) Reis Bey (Bu eserinde bir hakimin verdiği idam kararı öncesi ve sonrasında yaşadığı gelişmeleri yansıtmıştır.) Abdülhamit Han, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih, Para

Dini ve Tasavvufi Eserleri: Çöle İnen Nur, Altın Zincir, Bir Pırıltı Binbir Işık, Peygamber Halkası Tarihi, Siyasi İncelemeler, Fıkralar, Hitabetler, Yeniçeri, Türkiye’nin Manzarası, At’a Senfoni, Müdafaa… Monografi, Makale, Fıkra,

Anı: Namık Kemal, Çerçeve, İhtilal, Babıali

Roman: Aynadaki Yalan (Bu eserde felsefe bölümünde asistanlık ve doçentlik tezini hazırlayan Naci’nin hayat hikayesini anlatır.)

Yorum yapın