Cumhuriyet Edebiyatında Deneme, Eleştiri, Gezi Yazısı, Günlük ve Anı

Cumhuriyet Edebiyatında Deneme, Eleştiri, Gezi Yazısı, Günlük ve Anı Türü ve Yazarları Öğretici metinlerde amaç bilgi verme, düşündürme olduğu için metinlerin yapısı düzenlenmiş, dil, konuşma diline yakın bir sadelikte akıcı, süssüz olarak ele alınmıştır. Sanatçıların en büyük amaçlarından biri bilgi vermek ve mümkün olduğunca çok okur kitlesine ulaşmaktır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında deneme, […]

Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk alfabesinin kabulü, dilde sadelik hareketi, halkevlerinin çalışmaları, öğretimin birleştirilmesi gibi inkılapların etkisi ve Cumhuriyetin ilanı ile edebiyatımız açısından yeni bir dönem başlar. Bu dönemin adı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’dır. Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir  Maddeler Halinde * Bu dönem edebiyatı, klasik Türk edebiyatı anlayışının terk edilmesiyle ortaya çıkan Tanzimat […]

Milli Edebiyat Döneminin Bağımsız Sanatçıları

MUSAHİPZADE CELAL (1868-1959) Tiyatrolarının konularını genellikle Osmanlı tarihinden ve günlük yaşamdan almıştır. Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları gülünç yanlarıyla anlatmıştır. Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir. Kişileri kendi zamanlarındaki dil ve üslup ile konuşturdu. Oyunları teknik yönden başarılı değildir. Üsküdar’daki tiyatro onun adını taşımaktadır. Eserleri: Tiyatro: Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartesi […]

Servet-i Fünun Sanatçıları

SÜLEYMAN NAZİF (1869-1927) Vatan, millet sevgisini kahramanca bir edayla kaleme aldığı için Namık Kemal’e benzer. İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’un işgal edilmesi üzerine “Kara Bir Gün” adlı makalesinin yayımlanmasından dolayı Malta’ya sürülmüştür. “Daüssıla” şiirinde milli duyguları ve ızdırapları anlatmıştır. Eserleri: Şiir: Gizli Figanlar, Batarya ile Ateş (şiir/nesir), Firak-ı Irak, Malta Geceleri Monografi: Namık Kemal, […]

Latin Amerika Edebiyatı ve Büyülü Gerçeklik

Büyülü gerçeklik, Latin Amerika yazarları ve onların eserleri için kullanılan bir tanımdır. 1960’tan sonra bazı yazarların sıra dışı bir anlayış geliştirmesiyle oluşan bir yönelimdir. Latin Amerika’da yeni bir anlatım olanağı ile etkili olmuştur. Özellikle roman türünde başarılı örnekler verilmiştir. Akımın yayılmasında Avrupa ve İspanya’daki yayıncıların da etkisi büyüktür. Bu akımda okur, romanın içinde […]