Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar. Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluşturulamayacağını savunan sanatçıların ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine (ahenk […]

Fecr-i Ati Topluluğu Sanatçıları

Fecr-i Ati Edebiyatı Nedir II. Abdülhamid döneminin son yıllarında yaygın bir baskı rejimi uygulanmıştır. Bu rejim, özellikle 1901-1908 yılları arasında edebiyat yayınlarına da büyük ölçüde etki etmiştir. O döneme kadar, tamamen kişisel ve duygusal bir sanat akımı olan Edebiyât-ı Cedîde (1896-1901), oldukça kısa süreli olmasına rağmen oldukça zengin bir edebiyat grubu olarak ön […]

Ünlü Düşmesi

Ünlü Düşmesi

Ünlü Düşmesi Dilimizdeki tüm ses olaylarında olduğu gibi ünlü düşmesi ve ünlü türemesini bulabilmek için öncelikle sözcük kökünü belirlemek çok önemlidir. Eğer sözcük kökünü belirlemeyi bilmiyorsanız öncelikle sitemizden sözcük kökünü bulma konusunu incelmenizi tavsiye ederiz. Şimdi de ünlü düşmesi konumuza geçelim: Ünlü Düşmesi Nerelerde Olur? 1. Sözcüğün üzerine “ünlü ile başlayan” bir ek […]

Gazel

Gazel Nedir? Gazel, sözlük anlamı olarak kadınlarla aşk konusunda konuşmak veya sohbet etmek demektir. Ancak Arap edebiyatında gazel, aslen kasidelerin başında yer alan ve övgü için yazılan bölümlere verilen bir addı. Bu bölümler, genellikle aşktan ve sevgiliden bahsederdi ve “nesîb” terimiyle karşılık bulurdu. Daha sonraları, şairler bu “nesîb” bölümlerini ayırarak aşk, sevgili, şarap, […]

İslamiyet Öncesi İlk Türk Destanları

İslamiyet’ten Önceki Doğal Türk Destanları Destanların Özellikleri İslamiyet öncesi Türk destanları, Türk edebiyatının ve kültürünün zengin bir parçasıdır ve sözlü edebiyat geleneği içinde yer alırlar. Bu doğal destanların özellikleri şunlardır: İslamiyet öncesi Türk destanları sözlü olarak aktarılmıştır. Doğal destanlar, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bu destanlar mitolojik öğeler içerir. Bu öğeler arasında […]

Namık Kemal

Namık Kemal Kimdir Hayatı Biyografisi Yenilikleri Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Namık Kemal, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Tekirdağ’da 21 Aralık 1840 tarihinde doğmuştur. Babası Yenişehirli Mustafa Asım Bey, Osmanlı Devleti’nin önemli devlet adamlarından biridir ve annesi de Abdüllâtif Paşa’nın kızı Fatma Zehra Hanım’dır. Ailesi, Namık Kemal’in kültürel ve sosyal hayatındaki etkileri açısından […]

Hamlet Özeti

Hamlet, William Shakespeare’in en ünlü oyunlarından biridir ve genellikle trajik bir kahramanın hikayesi olarak tanımlanır. Oyun, Danimarka prensi Hamlet’in babasının ölümü ve annesiyle evlenmesi sonrası yaşadığı iç çekişmeleri anlatır. Hamlet, babasının ölümünün ardındaki gerçeği öğrenir ve intikam almak için planlar yapar. Ancak, bu planlar onu kendi iç dünyasında kaybolmaya iter ve sonunda trajik […]

İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Açıklaması (10 Kıta)

İstiklal Marşı İstiklal Marşı Nedir Ne ZamanYazıldı Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşıdır. 1921 yılında düzenlenen bir yarışma sonucunda kabul edilen marş, Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmıştır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve vatan sevgisini yansıtan marş, Türk tarihinin önemli bir döneminin simgesi olarak kabul edilmektedir. Türk İstiklal Marşı, genellikle milli bayramlar, resmi törenler, spor […]

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri Eserin asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisanı-ı Taife-i Oğuzan” dır. (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşur. Kitaptaki hikâyeler konusuna göre dört bölümde toplanabilir: 1. Oğuzların Müslüman olmayan dış güçlerle mücadelelerini anlatan altı hikâye 2. Oğuzların kendi aralarındaki iç savaşı anlatan iki hikâye […]

Dede Korkut Hikâyelerinin Özeti

Dede Korkut Hikâyelerinin içerikleri nelerdir kısa 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Özeti Bir gün Karatağ’da toy edilen Dirse Han’a müjdeli haber verilir: çocuğu olmuştur! Ancak, Dirse Han’ın eşi uzun süredir hamile kalamamış ve bu haber herkesi şaşırtır. Oğlu dünyaya gelince büyük bir sevinç yaşanır ve Dirse Han, oğluna “Boğaç Han” adını […]

İslamiyet Sonrası Türk Destanları

İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları Türk toplumunun islamiyeti kabul etmesi, sadece din alanında değil, tüm yaşam biçiminde ciddi bir değişim sürecinin başlamasına neden olmuştur. Bu değişim, maddi ve manevi kültür değerlerine ve edebiyata yansımış ve Türklerin mitolojik algılarında da köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Öncesi dönemde Şamanist ögelerin ağır bastığı kültür değerleri, İslami inanç […]

Victor Hugo

“Victor Hugo, Hayatın Güzelliğini Keşfetmek İçin Bize Yol Gösteriyor!” Victor Hugo, 19. yüzyılın en önemli Fransız yazarlarından biri olarak kabul edilir. Romantizm akımının önde gelen temsilcilerinden olan Hugo, özellikle roman ve şiirleriyle tanınmıştır. Hugo, özgürlük, adalet ve insan hakları gibi konuların savunucusu olarak bilinir. Onun en ünlü eserleri arasında Notre-Dame de Paris, Les […]

Epik Tiyatro

Epik Tiyatro Nedir Ne Demektir Tanımı Hakkında Kısaca Bilgi Epik Tiyatro, 20. yüzyılın başlarında Almanya’da Bertolt Brecht tarafından geliştirilen bir tiyatro türüdür. Bu tiyatro tarzının ortaya çıkışı, Brecht’in o dönemdeki sosyal ve politik ortamın etkisiyle geliştirdiği bir dizi tiyatro oyunuyla bağlantılıdır. Brecht, çağdaş toplumun acımasızlığına ve sosyal haksızlıklara dikkat çekmek için bir tiyatro […]

Ceride-i Havadis Gazetesi

İlk Yarı Resmi Gazete Ceride-i Havadis Gazetesi Hakkında Bilgi Ceride-i Havadis, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk özel gazetesi olma özelliğini taşıyan, 19. yüzyılda yayınlanmış bir gazetedir. Gazete, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme hareketleri döneminde önemli bir yere sahip olmuştur. Ceride-i Havadis, yayın hayatı boyunca siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda haberler ve yorumlar yayınlamıştır. Ceride-i Havadis, ilk […]

Dilin Özellikleri

Dilin Genel Özellikleri Hakkında Detaylı Bilgi Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sembolik bir sistemdir. Dilin özellikleri, yapı, işlev, tarih ve dil türleri gibi pek çok farklı konuyu içerir. Aşağıda dilin özellikleri hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Sembolizasyon: Dil, anlamları temsil eden sembolik bir sistemdir. Sözcükler, semboller ve işaretler, anlamların iletilmesini sağlar. Örneğin, “masa” […]

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Dil, insanlar arasındaki iletişimde en önemli araçlardan biridir ve toplum hayatında büyük bir rol oynar. Dil, insanların düşüncelerini, duygularını, deneyimlerini ve kültürlerini paylaşmalarına yardımcı olur. Bu makalede, dilin toplum hayatındaki yeri hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Dil Nedir, Tanımı ve Özellikleri Dil, sembolik bir sistemdir ve insanların […]

Tenasüp Sanatı

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Tenasüp sanatı, Türk edebiyatının ve halk sanatının bir türüdür ve özellikle Türk edebiyatında eşsiz bir yere sahiptir. Tenasüp, Türk müziğinde bir tür melodi ve ritimdir ve çok eski zamanlardan beri Türk kültüründe yer almaktadır. Tenasüp, düzenli ve kalın bir ritimle çalınan müziğin bir parçasıdır […]

Yabancı Sözcükler mi Türkçe Sözcükler mi Kullanılmalıdır

Ne kadar uysal, hoşgörülü bir ulusuz! Kendi değerlerimizi içimizde gizleyip başkalarının değerlerini öne çıkarmaktan geri kalmayız! Yabancı olan her şeye karşı ilgimiz, muhabbetimiz var. Bu ilginin kendi değerlerimizi yozlaştırdığını umursamayız. Yeter ki yabancı olsun. Bize yabancı olan soyut, somut nesneleri, adları, gelenek görenekleri, davranışları kendimize mal ederken iyisini kötüsünü de ayırt etmeyiz. Bu […]

Nasıl Güzel Yazabilirim?

Yazı yazmak yetenekle değil belli kuralları bilmek ve çokça yazma denemesi yapmakla kazanılan bir özelliktir. Metin yazarken çekinmek, isteksiz olmak oldukça doğal bir durumdur. Bunun nedeni de yazmanın kurallarını bilmemek ve yazma çalışmaları yapmamaktır. Deneyimli bir yazarın veya edebiyat öğretmeninizin yardımı ve sizin de ortaya koyacağınız emekle pekâlâ etkili metinler yazabilirsiniz. Buna yönelik […]

Türkçe Sözlükler

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE SÖZLÜKLER Türk dünyasında sözlükçülük geleneği oldukça eskidir. Kaşgarlı Mahmut’un hazırladığı Divanü Lügati’t-Türk (1072-1074) adlı eser, Türkçenin ilk sözlüğüdür. Bu sözlüğün hazırlanış amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir. Kaşgarlı Mahmut bu sözlükte 7500 kelimeyi şiir, atasözü gibi örneklerle açıklamıştır. Bu sözlük, ayrıca birçok bilim dalına kaynaklık etmesi açısından da çok değerlidir. Zemahşerî’nin 12. […]